Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

„Заматената“ силуета

Конфликт на интереси Моќ Само-набљудување Свесност Свиркање

ВРЕМЕ

90 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-15

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

3/5

ВРЕМЕ

90 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-15

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

3/5
Оваа активност им помага на учесниците да размислуваат за контекстот, земајќи ги предвид различните гледишта и искуства. Оваа активност сепак не е тест за тоа колку луѓето знаат за оваа тема.
Оваа активност им помага на учесниците да размислуваат за контекстот, земајќи ги предвид различните гледишта и искуства. Оваа активност сепак не е тест за тоа колку луѓето знаат за оваа тема.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

 • Разбирање дека ситуациите во реалниот живот никогаш не се црно-бели, туку можат да бидат различни според претпоставената гледна точка
 • Постигнување на заедничка дефиниција поаѓајќи од различни мислења и од различни нивоа на знаење/свест

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

13 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, кретивен пристап, заедничка дискусија

ОПРЕМА

Пенкала, А4 листови

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

не е предвидено

Instructions

Оваа активност и овозможува на вашата група да бара заедничка дефиниција за лик чиј портрет обично е тешко точно да се дефинира. Ова не е активност за да се тестира колку луѓето знаат за оваа тема, туку да ги натера да разберат дека понекогаш светот не е само црно-бел: контекстот, гледиштата и искуствата на луѓето ја прават разликата.
 • Нацртајте силуета на голем лист хартија – назначете учесник да го направи тоа! (5 мин.)
 • Предложете актер за силуетата: можете да користите различни категории на пр. свиркачот, корумпираниот, митаџијата, watchdog, антикорупционерот итн.
 • Секој учесник на белешките пишува неколку зборови или реченици за перцепцијата на себе како избраниот лик. Внатре во силуетата, тие ставаат белешки за тоа како „би се чувствуале“ и како „би дејствувале“ во оваа улога, надвор од силуетата за тоа како мислат дека општеството „би ги перцепирало“. Секој може да стави онолку белешки колку што сака. Можно е да се стават и белешки и на самата линија на силуетата, доколку има некои зборови или реченици кои би можеле да бидат наменети и како внатрешни и надворешни изјави (може да бидат двосмислени) (20 мин.).
 • Поттикнете ги учесниците колективно да ги организираат во макро теми белешките на големиот лист, дискутирајќи за изборите и објаснувајќи го вистинското значење на нивните зборови или реченици. Можете да прашате што недостасува и да се обидете заедно да ја збогатите содржината во силуетата (15 мин.)
 • Поделете ја групата во најмалку две подгрупи и замолете ги да создадат заедничка дефиниција за избраната категорија, користејќи ги белешките како поддршка (10 мин.)
 • Спојте ги групите и водете ја дискусијата за разликите во дефинициите и запомнете дека спротивставените гледишта може да коегзистираат за истата тема (15 мин.)

POSSIBILE VARIATION

Оваа активност можете да ја претставите како синхрона онлајн работилница со помош на креативни алатки за соработка. Предлагаме користење на колаборативни креативни алатки како што се Drawpile, Fotor или Canva кои може да се користат за цртање, креирање колажи и додавање текст.

DIGITAL TOOLS

Можно е дигитално да се прикаже оваа активност во синхрона работилница со помош на колаборативна алатка за картички како: Miro, Oncoo, MURAL или дури иJamboard. Алатката обезбедува модераторски екран и учесниците можат да комуницираат со картичките преку пост ин белешки на екранот на паметен телефон или компјутер. Фасилитаторот (заедно со учесниците) може да ги организира картичките на екранот.

За да биде помалку хаотично и полесно да се организираат картичките предлагаме да ги поделите учесниците во помали групи доколку групата надминува десет лица и потоа да продолжите со активноста според планираното присуство.

Визуелно, секогаш е многу важно фасилитаторот да групира слични одговори.

Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

Оваа активност и овозможува на вашата група да бара заедничка дефиниција за лик чиј портрет обично е тешко точно да се дефинира. Ова не е активност за да се тестира колку луѓето знаат за оваа тема, туку да ги натера да разберат дека понекогаш светот не е само црно-бел: контекстот, гледиштата и искуствата на луѓето ја прават разликата.
 • Нацртајте силуета на голем лист хартија – назначете учесник да го направи тоа! (5 мин.)
 • Предложете актер за силуетата: можете да користите различни категории на пр. свиркачот, корумпираниот, митаџијата, watchdog, антикорупционерот итн.
 • Секој учесник на белешките пишува неколку зборови или реченици за перцепцијата на себе како избраниот лик. Внатре во силуетата, тие ставаат белешки за тоа како „би се чувствуале“ и како „би дејствувале“ во оваа улога, надвор од силуетата за тоа како мислат дека општеството „би ги перцепирало“. Секој може да стави онолку белешки колку што сака. Можно е да се стават и белешки и на самата линија на силуетата, доколку има некои зборови или реченици кои би можеле да бидат наменети и како внатрешни и надворешни изјави (може да бидат двосмислени) (20 мин.).
 • Поттикнете ги учесниците колективно да ги организираат во макро теми белешките на големиот лист, дискутирајќи за изборите и објаснувајќи го вистинското значење на нивните зборови или реченици. Можете да прашате што недостасува и да се обидете заедно да ја збогатите содржината во силуетата (15 мин.)
 • Поделете ја групата во најмалку две подгрупи и замолете ги да создадат заедничка дефиниција за избраната категорија, користејќи ги белешките како поддршка (10 мин.)
 • Спојте ги групите и водете ја дискусијата за разликите во дефинициите и запомнете дека спротивставените гледишта може да коегзистираат за истата тема (15 мин.)

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

Оваа активност можете да ја претставите како синхрона онлајн работилница со помош на креативни алатки за соработка. Предлагаме користење на колаборативни креативни алатки како што се Drawpile, Fotor или Canva кои може да се користат за цртање, креирање колажи и додавање текст.

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

Можно е дигитално да се прикаже оваа активност во синхрона работилница со помош на колаборативна алатка за картички како: Miro, Oncoo, MURAL или дури иJamboard. Алатката обезбедува модераторски екран и учесниците можат да комуницираат со картичките преку пост ин белешки на екранот на паметен телефон или компјутер. Фасилитаторот (заедно со учесниците) може да ги организира картичките на екранот.

За да биде помалку хаотично и полесно да се организираат картичките предлагаме да ги поделите учесниците во помали групи доколку групата надминува десет лица и потоа да продолжите со активноста според планираното присуство.

Визуелно, секогаш е многу важно фасилитаторот да групира слични одговори.

Momo — More Monitoring Action in the EU