Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

„Neryškus” siluetas

Galia Informavimas apie pažeidimus Interesų konfliktas Sąmoningumas Savęs stebėjimas

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-15

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

3/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-15

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

3/5
Ši veikla padeda dalyviams apmąstyti kontekstą, atsižvelgiant į skirtingus požiūrius ir patirtis. Šia veikla netikrinama, kiek žmonės žino apie temą
Ši veikla padeda dalyviams apmąstyti kontekstą, atsižvelgiant į skirtingus požiūrius ir patirtis. Šia veikla netikrinama, kiek žmonės žino apie temą

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Pripažinti, kad situacijos realiame gyvenime niekada nebūna juodos ar baltos, bet gali būti skirtingos priklausomai nuo požiūrio taško, kuriuo remiamasi.
 • Pasiekti bendrą apibrėžtį pradedant nuo skirtingų nuomonių ir nuo skirtingų žinių ir (arba) sąmoningumo lygių

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

Smegenų šturmas, kūrybiškas požiūris, kolektyvinė diskusija

ĮRANGA

Didelis popieriaus lapas (ilgas ne mažiau kaip 1,5 m ir didelis ne mažiau kaip 1 m), A3/A2 formato popierius, žymekliai, užrašų lapeliai, rašikliai

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

Ši užduotis leidžia jūsų grupei ieškoti bendro veikėjo, kurio portretą paprastai sunku tiksliai apibrėžti, apibrėžimo. Šia veikla nesiekiama patikrinti, kiek žmonės žino apie šią temą, bet siekiama, kad jie suprastų, jog kartais pasaulis nėra vien tik juodas ir baltas: lemiamą reikšmę turi kontekstas, požiūriai ir žmonių patirtis.
 • Dideliame popieriaus lape nupieškite siluetą – padėkite žmogui tai padaryti! (5 min.)
 • Pasiūlykite figūrą apmąstymams: galite naudoti įvairias kategorijas, pvz. informatorius, korumpuotas, korumpuotasis, sarginis šuo, kovos su korupcija aktyvistas ir t. t.
 • Kiekvienas dalyvis ant lipnių lapelių užrašo keletą žodžių ar sakinių apie savo, kaip pasirinkto personažo, suvokimą. Į silueto vidų jie deda lapelius apie tai, kaip jie „jaustųsi” ir kaip „elgtųsi” atlikdami šį vaidmenį, o į silueto išorę – apie tai, kaip, jų manymu, visuomenė juos „suvoktų”. Kiekvienas gali įdėti tiek lapelių, kiek nori. Užrašus galima dėti ir ant pačios silueto linijos, jei yra žodžių ar sakinių, kurie gali būti skirti ir vidiniams, ir išoriniams teiginiams (jie gali būti dviprasmiški) (20 min.).
 • Paskatinkite dalyvius bendrai makrotemomis suskirstyti ant didžiojo lapo esančius lipdukus, aptarti pasirinkimus ir paaiškinti tikrąją žodžių ar sakinių reikšmę. Galite paklausti, ko trūksta, ir pabandyti kartu praturtinti jau esantį siluete turinį (15 min.)
 • Suskirstykite grupę bent į du pogrupius ir paprašykite jų sukurti bendrą pasirinktos kategorijos apibrėžtį, naudodamiesi užrašų lapeliais (10 min.)
 • Sujunkite grupes ir vadovaukite diskusijai apie apibrėžimų skirtumus ir prisiminkite, kad ta pačia tema gali egzistuoti kontrastingi požiūriai (15 min.)

POSSIBILE VARIATION

Pratimą galima atlikti kaip koliažą arba koliažo ir tapybos mišinį. Jei nėra fotomedžiagos, užsiėmimą taip pat galima atlikti kaip paprastą tapybą ar piešinį

DIGITAL TOOLS

Šią veiklą galima skaitmeniniu būdu pristatyti sinchroniniame seminare naudojant bendradarbiavimo kortelių įrankį, pvz: Miro, Oncoo, MURAL ar netJamboard. Įrankis suteikia moderavimo ekraną, o dalyviai gali sąveikauti su lipnių užrašų kortelėmis ekrane per išmanųjį telefoną arba kompiuterį. Moderatorius (kartu su dalyviais) gali organizuoti korteles ekrane.

Kad būtų mažiau chaoso ir lengviau valdyti, jei grupėje yra daugiau nei dešimt žmonių, siūlome suskirstyti dalyvius į mažesnes grupes ir tada tęsti veiklą, kaip suplanuota dalyvaujant. Vizualiai vedėjui visada labai svarbu sugrupuoti panašius atsakymus.

Vizualiai vedėjui visada labai svarbu sugrupuoti panašius atsakymus.

Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

Ši užduotis leidžia jūsų grupei ieškoti bendro veikėjo, kurio portretą paprastai sunku tiksliai apibrėžti, apibrėžimo. Šia veikla nesiekiama patikrinti, kiek žmonės žino apie šią temą, bet siekiama, kad jie suprastų, jog kartais pasaulis nėra vien tik juodas ir baltas: lemiamą reikšmę turi kontekstas, požiūriai ir žmonių patirtis.
 • Dideliame popieriaus lape nupieškite siluetą – padėkite žmogui tai padaryti! (5 min.)
 • Pasiūlykite figūrą apmąstymams: galite naudoti įvairias kategorijas, pvz. informatorius, korumpuotas, korumpuotasis, sarginis šuo, kovos su korupcija aktyvistas ir t. t.
 • Kiekvienas dalyvis ant lipnių lapelių užrašo keletą žodžių ar sakinių apie savo, kaip pasirinkto personažo, suvokimą. Į silueto vidų jie deda lapelius apie tai, kaip jie „jaustųsi” ir kaip „elgtųsi” atlikdami šį vaidmenį, o į silueto išorę – apie tai, kaip, jų manymu, visuomenė juos „suvoktų”. Kiekvienas gali įdėti tiek lapelių, kiek nori. Užrašus galima dėti ir ant pačios silueto linijos, jei yra žodžių ar sakinių, kurie gali būti skirti ir vidiniams, ir išoriniams teiginiams (jie gali būti dviprasmiški) (20 min.).
 • Paskatinkite dalyvius bendrai makrotemomis suskirstyti ant didžiojo lapo esančius lipdukus, aptarti pasirinkimus ir paaiškinti tikrąją žodžių ar sakinių reikšmę. Galite paklausti, ko trūksta, ir pabandyti kartu praturtinti jau esantį siluete turinį (15 min.)
 • Suskirstykite grupę bent į du pogrupius ir paprašykite jų sukurti bendrą pasirinktos kategorijos apibrėžtį, naudodamiesi užrašų lapeliais (10 min.)
 • Sujunkite grupes ir vadovaukite diskusijai apie apibrėžimų skirtumus ir prisiminkite, kad ta pačia tema gali egzistuoti kontrastingi požiūriai (15 min.)

GALIMI POKYČIAI

Pratimą galima atlikti kaip koliažą arba koliažo ir tapybos mišinį. Jei nėra fotomedžiagos, užsiėmimą taip pat galima atlikti kaip paprastą tapybą ar piešinį

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Šią veiklą galima skaitmeniniu būdu pristatyti sinchroniniame seminare naudojant bendradarbiavimo kortelių įrankį, pvz: Miro, Oncoo, MURAL ar netJamboard. Įrankis suteikia moderavimo ekraną, o dalyviai gali sąveikauti su lipnių užrašų kortelėmis ekrane per išmanųjį telefoną arba kompiuterį. Moderatorius (kartu su dalyviais) gali organizuoti korteles ekrane.

Kad būtų mažiau chaoso ir lengviau valdyti, jei grupėje yra daugiau nei dešimt žmonių, siūlome suskirstyti dalyvius į mažesnes grupes ir tada tęsti veiklą, kaip suplanuota dalyvaujant. Vizualiai vedėjui visada labai svarbu sugrupuoti panašius atsakymus.

Vizualiai vedėjui visada labai svarbu sugrupuoti panašius atsakymus.

Momo — More Monitoring Action in the EU