Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Ar galėtumėte prisiminti galimo interesų konflikto situaciją, su kuria susidūrėte kasdieniame gyvenime? Kaip jums pavyko ją suvaldyti?

Mūsų asmeniniai troškimai ir interesai gali kelti grėsmę kolektyvinių troškimų ir interesų įgyvendinimui: tai "interesų konfliktas", kurį turime išmokti valdyti.

Demokratinėje visuomenėje bendri interesai įgyvendinami teikiant veiksmingas viešąsias paslaugas, užtikrinant visiems žmonėms galimybę naudotis pagrindinėmis teisėmis ir laikantis nešališkumo principo. Šiame kontekste interesų konfliktas kyla tada, kai „antriniai” interesai – dažnai privatūs ir asmeniniai, taip pat susiję su tam tikromis grupėmis – kelia grėsmę bendriems interesams.

Korupcija paprastai pasireiškia bendrojo gėrio privatizacija:t. y. korupcija pasireiškia tada, kai kas nors sąmoningai nusprendžia siekti savų interesų, kenkdamas kolektyvui, kenkdamas bendrajam gėriui ir mažindamas galimybę visiems pasiekti gerovę.

Interesų konfliktą sunku atpažinti. Todėl viešajame administravime yra daug įstatymų, taisyklių ir procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti jam kelią, nustatant, kaip valstybės tarnautojas turėtų elgtis galimoje interesų konflikto situacijoje. Tai yra viešosios etikos klausimas.

Tuo tarpu privačioje sferoje būtent sąžiningumo kultūra gali padėti mums atpažinti ir suvaldyti tokią situaciją, su kuria bent kartą gyvenime gali susidurti kiekvienas iš mūsų. Tokiu atveju privalome atsižvelgti į dalyvaujančių asmenų vaidmenis, atsakomybę, elgesį ir santykius. Tik atsižvelgdami į visus šiuos aspektus galime priimti teisingą sprendimą, t. y. išvengti žalos kolektyviniam gėriui ir kartu siekti asmeninio gėrio.

Suprasti

Apibrėžimo dėžutė

Interesų konfliktas tai situacija, kai asmeniui tenka rinktis tarp pareigų ir įsipareigojimų, susijusių su jo užimamomis viešosiomis ar privačiomis pareigomis, ir savo asmeninių interesų. Todėl ši situacija gali turėti įtakos objektyviam ir etiškam asmens elgesiui vykdant savo pareigas.

Klausimai apmąstymams

Pavyzdžiai

Pagalvokite apie kai kuriuos politikus, kurie savo tarnybinėje veikloje užtikrina naudą šeimos verslui ir veikia vadovaudamiesi savo asmeniniais ar antraeiliais interesais, o ne viešuoju interesu. Kokie galėtų būti šie antriniai (privatūs) interesai?

  1. Statybų verslininkas per draugą, kuris yra savivaldybės sutarčių skyriuje dirbantis valstybės tarnautojas, sužino, kad bus skelbiamas viešas konkursas dėl tilto statybos. Verslininkas bando pasinaudoti šia situacija ir prieš paskelbiant konkursą pasiteirauja draugo apie reikalavimus, taip įgydamas laiko pranašumą prieš kitus potencialius konkurso dalyvius parengti dokumentus. Kaip, jūsų nuomone, valstybė galėtų užkirsti kelią tokioms situacijoms?

Įsivaizduokite, kad turite suorganizuoti futbolo komandą vietos taurės varžyboms. Kaip treneris turite pasirinkti 20 futbolininkų. Tarp šių žaidėjų yra ir jūsų brolis ar sesuo. Ar pavyksta čia nustatyti galimą interesų konfliktą?

Susijęs su ankstesniu pavyzdžiu: norėtumėte patenkinti mylimą giminaitį, bet žinote, kad jūsų brolis ar sesuo akivaizdžiai nėra tinkamiausias šiam vaidmeniui, ir žinote, kad toks pasirinkimas gali trukdyti viešajam komandos interesui ir sąžiningai žaidėjų atrankai. Kaip galėtumėte išvengti, kad toks galimas interesų konfliktas netaptų realybe?

Veiksmas

Naršykite ir rinkitės iš daugybės seminarų veiklų, naudodamiesi mūsų filtravimo sistema

Išskleisti

Žodis "interesas (-ai)" vartojamas vienaskaita arba daugiskaita be nuoseklumo.

Žodis „interesas (-ai)” vartojamas vienaskaita arba daugiskaita be nuoseklumo. Tiksliau būtų vartoti daugiskaitą, nes konflikto sąvoka reikalauja, kad būtų bent du skirtingi interesai, kurie yra nesuderinami vienas su kitu ir todėl konfliktuoja. Daugumoje oficialiųjų ES kalbų šis terminas vartojamas daugiskaita.