Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Уметничко толкување

Конфликт на интереси Моќ Само-набљудување Свесност

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

2/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

2/5
Оваа активност обезбедува рефлексија за себе/групата на темата моќ и нуди почетна точка за профитабилна дискусија. Може да се изразуваат расположенија и ставови, а поимите да се објаснуваат и коментираат.
Оваа активност обезбедува рефлексија за себе/групата на темата моќ и нуди почетна точка за профитабилна дискусија. Може да се изразуваат расположенија и ставови, а поимите да се објаснуваат и коментираат.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Обидете се да го претставите разбирањето на доверената моќ, употребата на моќта и судирот на интереси на конкретен начин.

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

13 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, кретивен пристап, заедничка дискусија

ОПРЕМА

Листови хартија, ножици, лепак, хартија со слики или текст (весници, списанија, огласи, фотографии итн.), обоени маркери, моливи, други материјали за цртање

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

не е предвидено

Instructions

  • Формирајте ги групите, ставете ги сите материјали во средината на работниот простор и доделете релевантни клучни зборови на сите (или дистрибуирајте ги меѓу групите)
  • Побарајте од учесниците да направат колаж/цртеж/слика за нив (20-35 мин.)
  • Побарајте од учесниците да ги претстават уметничките дела во форма на изложба, објаснувајќи ги значењата (10 мин.)
  • Поттикнете ги учесниците да разговараат за работните теми (15 мин.)

POSSIBILE VARIATION

Оваа активност можете да ја претставите како синхрона онлајн работилница со помош на креативни алатки за соработка. Предлагаме користење на колаборативни креативни алатки како што се Drawpile, Fotor или Canva кои може да се користат за цртање, креирање колажи и додавање текст.

DIGITAL TOOLS

Оваа активност можете да ја претставите како синхрона онлајн работилница со помош на креативни алатки за соработка. Предлагаме користење на колаборативни креативни алатки како што с eDrawpile,  Fotor илиCanva tкои може да се користат за цртање, креирање колажи и додавање текст.
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

  • Формирајте ги групите, ставете ги сите материјали во средината на работниот простор и доделете релевантни клучни зборови на сите (или дистрибуирајте ги меѓу групите)
  • Побарајте од учесниците да направат колаж/цртеж/слика за нив (20-35 мин.)
  • Побарајте од учесниците да ги претстават уметничките дела во форма на изложба, објаснувајќи ги значењата (10 мин.)
  • Поттикнете ги учесниците да разговараат за работните теми (15 мин.)

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

Оваа активност можете да ја претставите како синхрона онлајн работилница со помош на креативни алатки за соработка. Предлагаме користење на колаборативни креативни алатки како што се Drawpile, Fotor или Canva кои може да се користат за цртање, креирање колажи и додавање текст.

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

Оваа активност можете да ја претставите како синхрона онлајн работилница со помош на креативни алатки за соработка. Предлагаме користење на колаборативни креативни алатки како што с eDrawpile,  Fotor илиCanva tкои може да се користат за цртање, креирање колажи и додавање текст.
Momo — More Monitoring Action in the EU