Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Meninė figūra

Galia Interesų konfliktas Sąmoningumas Savęs stebėjimas

LAIKAS

60 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5

LAIKAS

60 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5
Šis užsiėmimas padeda savarankiškai ir (arba) grupėse apmąstyti galios temą ir yra naudingos diskusijos pradžia. Galima išreikšti nuotaikas ir požiūrį, paaiškinti ir pakomentuoti sąvokas.
Šis užsiėmimas padeda savarankiškai ir (arba) grupėse apmąstyti galios temą ir yra naudingos diskusijos pradžia. Galima išreikšti nuotaikas ir požiūrį, paaiškinti ir pakomentuoti sąvokas.

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

Bandymas konkrečiai perteikti patikėtos galios, galios naudojimo ir interesų konflikto supratimą

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

Meninis smegenų šturmas

ĮRANGA

Popieriaus lapai, žirklės, klijai, popierius su paveikslėliais ar tekstu (laikraščiai, žurnalai, reklamos, nuotraukos ir pan.), spalvoti žymekliai, pieštukai, kitos piešimo priemonės

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

  • Sudarykite grupes, sudėkite visą medžiagą darbo vietos viduryje ir kiekvienam priskirkite atitinkamus raktinius žodžius (arba paskirstykite juos grupėms).
  • Paprašykite dalyvių sukurti koliažą / piešinį / paveikslą apie juos (20-35 min.)
  • Paprašykite dalyvių pristatyti darbus parodos forma, paaiškinant jų reikšmes (10 min.)
  • Paskatinkite dalyvius aptarti darbo temas (15 min.)

POSSIBILE VARIATION

Pratimą galima atlikti kaip koliažą arba koliažo ir tapybos mišinį. Jei nėra fotomedžiagos, užsiėmimą taip pat galima atlikti kaip paprastą tapybą ar piešinį

DIGITAL TOOLS

Šią veiklą galite pristatyti kaip sinchronines internetines dirbtuves, kuriose naudojamos kūrybinio bendradarbiavimo priemonės. Siūlome naudoti bendrus kūrybinius įrankius, pavyzdžiui , Drawpile,  Fotor arbaCanva kuriais galima piešti, kurti koliažus ir pridėti tekstą.
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

  • Sudarykite grupes, sudėkite visą medžiagą darbo vietos viduryje ir kiekvienam priskirkite atitinkamus raktinius žodžius (arba paskirstykite juos grupėms).
  • Paprašykite dalyvių sukurti koliažą / piešinį / paveikslą apie juos (20-35 min.)
  • Paprašykite dalyvių pristatyti darbus parodos forma, paaiškinant jų reikšmes (10 min.)
  • Paskatinkite dalyvius aptarti darbo temas (15 min.)

GALIMI POKYČIAI

Pratimą galima atlikti kaip koliažą arba koliažo ir tapybos mišinį. Jei nėra fotomedžiagos, užsiėmimą taip pat galima atlikti kaip paprastą tapybą ar piešinį

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Šią veiklą galite pristatyti kaip sinchronines internetines dirbtuves, kuriose naudojamos kūrybinio bendradarbiavimo priemonės. Siūlome naudoti bendrus kūrybinius įrankius, pavyzdžiui , Drawpile,  Fotor arbaCanva kuriais galima piešti, kurti koliažus ir pridėti tekstą.
Momo — More Monitoring Action in the EU