Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Изберете го доброто прашање

Мониторинг на општото добро Мониторинг прашање Учење

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

3/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

3/5
Со анализа и избор помеѓу различни предлози, оваа активност овозможува да се избере „доброто прашање“ што ќе биде предмет на кампањата за мониторинг и да се добие резултат што ќе биде „сопственост“ на учесниците. Најдобро е прво да се направи активноста „Од информации до прашања“
Со анализа и избор помеѓу различни предлози, оваа активност овозможува да се избере „доброто прашање“ што ќе биде предмет на кампањата за мониторинг и да се добие резултат што ќе биде „сопственост“ на учесниците. Најдобро е прво да се направи активноста „Од информации до прашања“

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Дефинирање на конечното прашање на мониторинг заедница

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

пристап на консензус

ОПРЕМА

картони, маркери, документ со 8 критериуми за „добро прашање“ за секоја група

МАТЕРИЈАЛИ

Критериуми за да се избере доброто прашање Преземете PDF

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

 • Откако ќе ја завршите активноста „Од информации до прашања“, вашата група треба да има одредена количина прашања: напишете го секое од нив на картон. Поделете ги учесниците во 5 групи и по случаен избор доделете еднаков број картички на секоја група и дајте им ја листата со 8 критериуми за „добро прашање“ (видете „Материјали“). Секоја група треба да процени дали прашањата ги исполнуваат сите критериуми и, доколку е потребно, да направи мали промени (без да креира нови прашања или да ги избира) (20 мин.).
 • Секоја група го презентира резултатот од својата работа на пленарна седница и предлага кои прашања да се избришат или задржат. Планирајте доволно време за размена на идеи на пленум (20 мин.)
 • Прашањата кои ги исполнуваат критериумите ќе бидат распоредени во просторот (на пр. секое на маса во различен агол од просторијата). Учесниците се поканети да се движат низ просторијата и да застанат до прашањето што мислат дека е најпогодно за формирање на заедница за мониторинг (10 мин.)
 • Потоа отфрлете ги прашањата со најмалку гласови и повторете ја постапката додека не остане само едно прашање. Ова ќе биде „основното прашање“ на набљудувачката заедница (10 мин).
 • е предлага да се заврши со активност која и овозможува на групата да се идентификува со „доброто прашање“, имајќи ги предвид особеностите на вашата група и возраста на учесниците. Еве неколку предлози (5 мин):
 • Учесниците подготвуваат постер во боја со прашањето што треба да го закачат во собата.
 • Направете рамка на која ќе го поставите прашањето и закачете ја во собата.
 • Направете круг. Секој човек го повторува прашањето по ред, еден по друг. На крајот сите учесници го извикуваат заедно.

POSSIBILE VARIATION

не е предвидено

DIGITAL TOOLS

 • Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Zoom, Google Meet или која било друга платформа што поддржува онлајн состаноци, но и соби за работи.
 • Во онлајн или лице в лице сесии, можете да користите Quizlet или Oncoo. И двете обезбедуваат можност за користење на дигитални картички за прашањата.

 • Со користење на софтвер како Padlet, Jamboard, Miro– секоја група има можност да ги претстави резултатите од својата работа и да им дозволи на другите да коментираат.

 • Со користење на софтвер како Pingo, или Wooclap, можете да ја спроведете фазата 3 од активноста – учесниците гласаат за да го изберат прашањето што мислат дека е најпогодно за воспоставување на нивната заедница за следење.
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Откако ќе ја завршите активноста „Од информации до прашања“, вашата група треба да има одредена количина прашања: напишете го секое од нив на картон. Поделете ги учесниците во 5 групи и по случаен избор доделете еднаков број картички на секоја група и дајте им ја листата со 8 критериуми за „добро прашање“ (видете „Материјали“). Секоја група треба да процени дали прашањата ги исполнуваат сите критериуми и, доколку е потребно, да направи мали промени (без да креира нови прашања или да ги избира) (20 мин.).
 • Секоја група го презентира резултатот од својата работа на пленарна седница и предлага кои прашања да се избришат или задржат. Планирајте доволно време за размена на идеи на пленум (20 мин.)
 • Прашањата кои ги исполнуваат критериумите ќе бидат распоредени во просторот (на пр. секое на маса во различен агол од просторијата). Учесниците се поканети да се движат низ просторијата и да застанат до прашањето што мислат дека е најпогодно за формирање на заедница за мониторинг (10 мин.)
 • Потоа отфрлете ги прашањата со најмалку гласови и повторете ја постапката додека не остане само едно прашање. Ова ќе биде „основното прашање“ на набљудувачката заедница (10 мин).
 • е предлага да се заврши со активност која и овозможува на групата да се идентификува со „доброто прашање“, имајќи ги предвид особеностите на вашата група и возраста на учесниците. Еве неколку предлози (5 мин):
 • Учесниците подготвуваат постер во боја со прашањето што треба да го закачат во собата.
 • Направете рамка на која ќе го поставите прашањето и закачете ја во собата.
 • Направете круг. Секој човек го повторува прашањето по ред, еден по друг. На крајот сите учесници го извикуваат заедно.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

не е предвидено

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

 • Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Zoom, Google Meet или која било друга платформа што поддржува онлајн состаноци, но и соби за работи.
 • Во онлајн или лице в лице сесии, можете да користите Quizlet или Oncoo. И двете обезбедуваат можност за користење на дигитални картички за прашањата.

 • Со користење на софтвер како Padlet, Jamboard, Miro– секоја група има можност да ги претстави резултатите од својата работа и да им дозволи на другите да коментираат.

 • Со користење на софтвер како Pingo, или Wooclap, можете да ја спроведете фазата 3 од активноста – учесниците гласаат за да го изберат прашањето што мислат дека е најпогодно за воспоставување на нивната заедница за следење.
Momo — More Monitoring Action in the EU