Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Добро прашање е…

Мониторинг на општото добро Мониторинг прашање Учење

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

2/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

2/5
Оваа активност се заснова на игра со меморија и нуди можност за колективно учење и размислување за осумте критериуми за избор на „добро прашање“ за мониторинг кампањата.
Оваа активност се заснова на игра со меморија и нуди можност за колективно учење и размислување за осумте критериуми за избор на „добро прашање“ за мониторинг кампањата.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Запознавање со десетте критериуми за избор на „прашање за добро следење“

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, тимска работа

ОПРЕМА

картон, флипчарт или табла, маркери + преземете ги и испечатете ги критериумите на картички

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

  • Подгответе ги материјалите за играта: секоја група треба да има парови од карти, кои ќе ги содржат различните наслови од 8-те критериуми на „доброто прашање“ (така, 8 + 8 карти за секоја група). За да разберете кој наслов да го напишете, видете „Материјали“
  • Секоја група треба да ги измеша картите и да ги постави наопаку на некоја површина. Играта има за цел да формира парови на карти кои го содржат истиот наслов. Не постои конкретно правило за одлучување кој ќе ја започне играта: во ротација, секој играч открива две карти. Сеќавањето на поставувањето на поединечни картички е клучот за наоѓање парови.
  • Учесникот кој ќе најде пар треба да се обиде да ги дефинира или објасни критериумите и може да смета на поддршката од групата во случај да се мачи со формулирањето на дефиницијата. Друг учесник од групата ја пишува колективно пронајдената дефиниција на флип-чарт (10 мин.)
  • Откако ќе заврши играта и ќе се дефинираат сите 8 критериуми, вратете се на пленарна седница. Секоја група ги презентира дефинициите за критериумите што ги пронашла (10–15 мин.)
  • Олеснувачот ги анализира дефинициите, ги споредува со оние дефинирани во овој портал (Види „Материјали“) и, доколку е потребно, ги појаснува или коригира, внимавајќи да им даде простор на прашањата и коментарите на учесниците. (15 мин.)
Забелешка: Во зависност од групата со која работите, може да има потреба да се направи активноста поконкурентна. Во овој случај, поени може да се доделат на играчите кои најдобро можат да ги објаснат дефинициите на прашањата.

POSSIBILE VARIATION

Доколку групата не е толку голема, можно е активноста да се направи на пленарна седница. Во овој случај, олеснувачот ќе ја напише колективно пронајдената дефиниција на флип-чартот. Нема повеќе потреба од претставување бидејќи сите придонеле во нивното создавање

DIGITAL TOOLS

За да ја спроведете оваа активност со едноставна и ефикасна дигитална алатка кликнете ТУКА!
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

  • Подгответе ги материјалите за играта: секоја група треба да има парови од карти, кои ќе ги содржат различните наслови од 8-те критериуми на „доброто прашање“ (така, 8 + 8 карти за секоја група). За да разберете кој наслов да го напишете, видете „Материјали“
  • Секоја група треба да ги измеша картите и да ги постави наопаку на некоја површина. Играта има за цел да формира парови на карти кои го содржат истиот наслов. Не постои конкретно правило за одлучување кој ќе ја започне играта: во ротација, секој играч открива две карти. Сеќавањето на поставувањето на поединечни картички е клучот за наоѓање парови.
  • Учесникот кој ќе најде пар треба да се обиде да ги дефинира или објасни критериумите и може да смета на поддршката од групата во случај да се мачи со формулирањето на дефиницијата. Друг учесник од групата ја пишува колективно пронајдената дефиниција на флип-чарт (10 мин.)
  • Откако ќе заврши играта и ќе се дефинираат сите 8 критериуми, вратете се на пленарна седница. Секоја група ги презентира дефинициите за критериумите што ги пронашла (10–15 мин.)
  • Олеснувачот ги анализира дефинициите, ги споредува со оние дефинирани во овој портал (Види „Материјали“) и, доколку е потребно, ги појаснува или коригира, внимавајќи да им даде простор на прашањата и коментарите на учесниците. (15 мин.)
Забелешка: Во зависност од групата со која работите, може да има потреба да се направи активноста поконкурентна. Во овој случај, поени може да се доделат на играчите кои најдобро можат да ги објаснат дефинициите на прашањата.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

Доколку групата не е толку голема, можно е активноста да се направи на пленарна седница. Во овој случај, олеснувачот ќе ја напише колективно пронајдената дефиниција на флип-чартот. Нема повеќе потреба од претставување бидејќи сите придонеле во нивното создавање

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

За да ја спроведете оваа активност со едноставна и ефикасна дигитална алатка кликнете ТУКА!
Momo — More Monitoring Action in the EU