Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Чекор 10

Направете кампања за ширење на пораката

Разбери

Комуникацијата е од витално значење и во партиската и во непартиската политика, и служи како вредна алатка за следење на заедниците. Комуникативната кампања, кога се истакнува некое прашање, може да постигне три меѓусебно поврзани цели: вршење притисок врз институциите, собирање јавна поддршка од граѓанското општество и следење на неодговори или негативни реакции од институциите. Дополнително, комуникацијата функционира како културна алатка, која влијае на перспективите на луѓето зацврстувајќи ја културата на отфрлање на корупцијата и подобрување на ефективноста на законите за интегритет. За да се постигнат овие цели, кампањите треба да се придржуваат до одредени принципи. Тие треба да инспирираат ентузијазам и активирање наместо гнев и страв, да им овозможат на луѓето да се идентификуваат со причината и да бидат јасни, естетски препознатливи и цврсти во аргументите за успех. Неопходно е да се земе предвид целта, да се опфатат теми релевантни за животот на граѓаните, во смисла на содржина и визуелни референци. Обидете се да ги идентификувате вашите соговорници: дали се тие приматели на услугата, поддржувачи или противници? Дали се тоа институционални или граѓански актери? Дали се тие пасивни (само набљудувачи на вашите постапки) или активни (можат да бидат потенцијално вклучени и да придонесуваат)? Конечно, приспособете го тонот на контекстот. Користете неагресивен тон додека чекате одговор, попрво обраќајте им се на граѓаните да соберат политички консензус за дополнително да ги потткнете носителите на одлуки да одговорат. Ова важи и во случај на негативен или никаков одговор: соодветно е да се истакне небрежноста во почитувањето на законските обврски и правото да се знае, и да се заземе малку поконфронтирачки став.

Искуство

Секоја добра кампања се заснова на конкретна и јасна порака: наведете што барате, кој го поднесува барањето, кому е упатено и зошто е важно. Пред да започнете, истражете ја јавната дискусија на тема за правилно позиционирање во дебатата: пребарајте и собирајте статии од интернет или локални медиуми, прегледувајте изјави на политичари, следете ги друштвените мрежи и консултирајте се со експерти и локални организации за увид во темата. Потоа, изградете силен тим со доделени улоги или креирајте мали работни групи, поттикнувајќи ја самооидовербата и спречувајќи го чувството кај членовите дека немаат „што да прават“. Воспоставете препознатлив идентитет со име, лого или симбол за да го подобрите препознавањето на заедницата и чувството на припадност. Конечно, диверзифицирајте ги алатките засновани на цели, комбинирајќи ги алатките на интернет (друштвени медиуми, онлајн петиции итн.) и офлајн (јавни писма, протести, јавни настани итн.) алатки за поефикасна стратегија. На пример, јавните настани можат да ја зголемат видливоста на вашата група и да поттикнат јавен став од носителите на одлуки. Или користете ги друштвените медиуми, нагласувајќи јасни, инклузивни и концизни пораки со личен допир. Бидете креативни и зајакнете ги позитивните емоции за да ги направите предизвикувачките теми попристапни. Сепак, енергијата и ресурсите достапни во групата се ограничени, па затоа е подобро е вашата стратегија да биде помала во обем, но одржлива, за да избегнете фрустрации. Камапањата за комуникација е сериозна работа, која може да биде многу забавна!

Откријте некои алатки за комуникација и онлајн и офлајн корисни за вашата стратегија (и неколку совети како да ги користите) во оваа кутија со алатки.

Делувај