Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

10 žingsnis

Sukurkite kampaniją žinutei skleisti

Suprasti

Bendravimas yra labai svarbus tiek partijų, tiek nepartinių politikoje, nes yra vertinga bendruomenių stebėsenos priemonė. Komunikacinė kampanija, išryškinanti problemą, gali pasiekti tris tarpusavyje susijusius tikslus: daryti spaudimą institucijoms, rinkti visuomenės paramą iš pilietinės visuomenės ir stebėti, ar institucijos nereaguoja arba reaguoja neigiamai. Be to, komunikacija veikia kaip kultūrinė priemonė, daranti įtaką žmonių požiūriui, kad būtų ugdoma nepritarimo korupcijai kultūra ir didinamas sąžiningumo įstatymų veiksmingumas. Kad būtų pasiekti šie tikslai, kampanijose turėtų būti laikomasi tam tikrų principų. Jos turėtų kelti entuziazmą ir aktyvumą, o ne pyktį ir baimę, leisti žmonėms susitapatinti su tikslu, būti aiškios, estetiškai atpažįstamos ir pagrįstos argumentais dėl virusinės sėkmės. Labai svarbu atsižvelgti į tikslinę grupę, sprendžiant jos gyvenimui aktualias temas, į turinį ir vaizdines nuorodas. Pasistenkite identifikuoti savo pašnekovus: ar jie yra gavėjai, rėmėjai, ar oponentai? Ar jie yra instituciniai, ar pilietiniai veikėjai? Ar jie yra pasyvūs (t. y. tik jūsų veiksmų stebėtojai), ar aktyvūs (t. y. jie gali dalyvauti ir prisidėti)? Galiausiai pritaikykite toną prie konteksto. Laukdami atsakymo, naudokite neagresyvų toną, verčiau kreipkitės į piliečius, kad surinktumėte politinį sutarimą ir taip dar labiau paskatintumėte sprendimų priėmėjus reaguoti. Tai taikytina ir tuo atveju, kai atsakymas neigiamas arba jo negaunama: derėtų pabrėžti aplaidumą vykdant teisinius įsipareigojimus ir teisę žinoti, taip pat būti šiek tiek konfrontacingesniems.

Patirti

Kiekviena gera kampanija grindžiama konkrečia ir aiškia žinute: nurodykite, ko prašote, kas to prašo, kam tai skirta ir kodėl tai svarbu. Prieš pradėdami kampaniją, ištirkite viešą diskusiją savo tema, kad galėtumėte tinkamai užimti tinkamą vietą diskusijoje: ieškokite ir rinkite straipsnius internete ar vietos žiniasklaidoje, peržiūrėkite politikų pasisakymus, stebėkite socialinius tinklus, konsultuokitės su ekspertais ir vietos organizacijomis dėl įžvalgų šia tema. Tuomet suburkite stiprią komandą su paskirstytais vaidmenimis arba sukurkite nedideles darbo grupes, taip skatindami narių įgalinimą ir neleisdami jiems jaustis „neturinčiais ką veikti”. Sukurkite atpažįstamą identitetą su pavadinimu, logotipu ar simboliu, kad padidintumėte bendruomenės atpažįstamumą ir priklausymo jai jausmą. Galiausiai įvairinkite priemones pagal tikslus ir uždavinius, derindami internetines (socialinė žiniasklaida, internetinės peticijos ir kt.) ir neinternetines (vieši laiškai, protestai ar sėdimosios akcijos, vieši renginiai ir kt.) priemones, kad strategija būtų veiksmingesnė. Pavyzdžiui, vieši renginiai gali parodyti jūsų grupės darbą ir paskatinti sprendimų priėmėjus išsakyti viešą poziciją. Arba naudokite socialinę žiniasklaidą, pabrėždami aiškius, įtraukiančius ir glaustus pranešimus su asmeniniu prisilietimu. Būkite kūrybingi ir sustiprinkite teigiamas emocijas, kad sudėtingos temos taptų prieinamesnės. Tačiau grupės energija ir turimi ištekliai yra riboti, todėl, kad išvengtumėte nusivylimo, geriau pasirūpinkite mažesnio masto, bet tvaria strategija. Komunikacinė kampanija yra rimtas dalykas, tačiau tai daryti gali būti ir smagu!

Discover some communication tools both online and offline useful to your strategy (and some tips on how to use them) in this toolbox.

Veiksmas