Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Įsivertinkite savo kampaniją

Bendrojo gėrio stebėsena Įsitraukimas Rinkiminė kampanija

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

4/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

4/5
Ši veikla leidžia įvertinti vykdomos kampanijos efektyvumą ir sutelkti dėmesį į galimas problemas, be to, skatina ieškoti kolektyvinių sprendimų. Šią veiklą galima siūlyti kelis kartus kampanijos metu ir jos pabaigoje, siekiant įvertinti pasiektą kiekybinį ir kokybinį lygį.
Ši veikla leidžia įvertinti vykdomos kampanijos efektyvumą ir sutelkti dėmesį į galimas problemas, be to, skatina ieškoti kolektyvinių sprendimų. Šią veiklą galima siūlyti kelis kartus kampanijos metu ir jos pabaigoje, siekiant įvertinti pasiektą kiekybinį ir kokybinį lygį.

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

Kampanijos proceso įvertinimas

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

vienos minutės referatas, sutarimo metodas

ĮRANGA

kartonas, popieriaus lapai, žymekliai, nešiojamas kompiuteris, vaizdo projektorius ir interneto ryšys, kad galėtumėte bendrinti informacinį lapelį

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

For an immersive experience of this topic, check out our PABĖGIMO ŽAIDIMAI!

Instructions

 • Suskirstykite dalyvius į grupes ir paprašykite jų bendrai apmąstyti (ir užrašyti ant popieriaus lapo) veiksmus ir rezultatus, kurių iki to momento ėmėsi stebinti bendruomenė, atlikdami šiuos klausimus (20 min.):
  • Kokie veiksmai/rezultatai buvo pasiekti?
  • Kurių nebuvo?
  • Kodėl?
  • Kokios buvo grupių problemos ar sunkumai, dėl kurių nepavyko pasiekti tikslų?
  • Kokios buvo išorinės grupės problemos ar sunkumai, dėl kurių nepavyko pasiekti tikslų?
 • Tada paprašykite kiekvienos grupės pabandyti nustatyti galimus kolektyvinius kiekvieno sunkumo ir problemos sprendimus. Paprašykite juos parašyti ant kito popieriaus lapo (20 min.)
 • Paprašykite kiekvienos grupės pristatyti rezultatus ir pasiūlymus plenarinei sesijai (20-30 min.)
 • Pasiūlymai gali būti keičiami arba dėl jų deramasi plenariniame posėdyje, kad sprendimai būtų bendri visai grupei (20 min.)
N.B. Nekaltinkite asmenų dėl kokių nors trūkumų, nes visas procesas vyksta kolektyviai ir todėl yra visos bendruomenės atsakomybė. Visada reikia galvoti apie kolektyvinius sprendimus ir visi pasiūlymai turi būti konstruktyvūs. Tokiu požiūriu siekiama, kad kiekvienas jaustųsi laisvas prašyti bendruomenės pagalbos, kad pagerintų savo pastangas ar pakeistų savo vaidmenį.

POSSIBILE VARIATION

Nepateikta

DIGITAL TOOLS

Digital tools you can consider:

 • Naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus ir atskirų grupių kambarius.

 • Naudodami internetines bendradarbiavimo lentų platformas, tokias kaip Jamboard. Miro, Mural, protų šturmą galite atlikti su mokiniais – kiekviena grupė gali dirbti prie atskiros Jjamboard skaidrės, apimančios vieną iš penkių veiklos klausimų. Po minčių šturmo jie gali pereiti prie kitų „Jamboard“ lapų ir pamatyti kitų grupių atsakymus.

 • Naudodamos tas pačias internetines bendradarbiavimo lentų platformas, kiekviena iš grupių gali dirbti su savo pasiūlymais, kaip įveikti iššūkius, ir pateikti juos kitoms.

Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Suskirstykite dalyvius į grupes ir paprašykite jų bendrai apmąstyti (ir užrašyti ant popieriaus lapo) veiksmus ir rezultatus, kurių iki to momento ėmėsi stebinti bendruomenė, atlikdami šiuos klausimus (20 min.):
  • Kokie veiksmai/rezultatai buvo pasiekti?
  • Kurių nebuvo?
  • Kodėl?
  • Kokios buvo grupių problemos ar sunkumai, dėl kurių nepavyko pasiekti tikslų?
  • Kokios buvo išorinės grupės problemos ar sunkumai, dėl kurių nepavyko pasiekti tikslų?
 • Tada paprašykite kiekvienos grupės pabandyti nustatyti galimus kolektyvinius kiekvieno sunkumo ir problemos sprendimus. Paprašykite juos parašyti ant kito popieriaus lapo (20 min.)
 • Paprašykite kiekvienos grupės pristatyti rezultatus ir pasiūlymus plenarinei sesijai (20-30 min.)
 • Pasiūlymai gali būti keičiami arba dėl jų deramasi plenariniame posėdyje, kad sprendimai būtų bendri visai grupei (20 min.)
N.B. Nekaltinkite asmenų dėl kokių nors trūkumų, nes visas procesas vyksta kolektyviai ir todėl yra visos bendruomenės atsakomybė. Visada reikia galvoti apie kolektyvinius sprendimus ir visi pasiūlymai turi būti konstruktyvūs. Tokiu požiūriu siekiama, kad kiekvienas jaustųsi laisvas prašyti bendruomenės pagalbos, kad pagerintų savo pastangas ar pakeistų savo vaidmenį.

GALIMI POKYČIAI

Nepateikta

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Digital tools you can consider:

 • Naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus ir atskirų grupių kambarius.

 • Naudodami internetines bendradarbiavimo lentų platformas, tokias kaip Jamboard. Miro, Mural, protų šturmą galite atlikti su mokiniais – kiekviena grupė gali dirbti prie atskiros Jjamboard skaidrės, apimančios vieną iš penkių veiklos klausimų. Po minčių šturmo jie gali pereiti prie kitų „Jamboard“ lapų ir pamatyti kitų grupių atsakymus.

 • Naudodamos tas pačias internetines bendradarbiavimo lentų platformas, kiekviena iš grupių gali dirbti su savo pasiūlymais, kaip įveikti iššūkius, ir pateikti juos kitoms.

Momo — More Monitoring Action in the EU