Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Манус: Магијата на доверената моќ

Агенција Моќ Општествена доверба Само-набљудување Свесност

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

Минимум 12 лица

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

НЕ

Ниво на тешкотија

3/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

Минимум 12 лица

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

НЕ

Ниво на тешкотија

3/5
Преку употребата на театарско образование, инспирирано од „Театарот на угнетените“ на Аугусто Боал, оваа активност им овозможува на учесниците да се здобијат со опипливо искуство од концептот на делегирана моќ.
Преку употребата на театарско образование, инспирирано од „Театарот на угнетените“ на Аугусто Боал, оваа активност им овозможува на учесниците да се здобијат со опипливо искуство од концептот на делегирана моќ.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

 • Разбирање како функционира доверената моќ и како секој од нас може да ја користи, злоупотребува, или да не ја користи
 • Размислување за тоа колку моќта е одговорност, која може да се претвори во нешто подмолно или пак во нешто конструктивно за заедницата.

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

13 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, кретивен пристап, заедничка дискусија

ОПРЕМА

Not needed

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

не е предвидено

Instructions

 • Натерајте ги учесниците да се движат во просторот (15 – 40 мин.)
 • Направете постојан круг со сите учесници. Изберете две лица по случаен избор, да ги следат вашите дланки со лица на растојание од околу 15-20 сантиметри
 • Изговарајќи го магичниот збор „MANUS!“ почнувате слободно да се движите, водејќи ги со рацете двајцата учесници. Кога ќе кажете „СТОП!“, двајцата следбеници мора да се замрзнат
 • потоа побарајте уште четири лица да ги следат рамениците на двете веќе вклучени лица
 • Во овој момент, се враќате на своето место, велите„MANUS!“ и повторно почнувате да се движите. Кога ќе кажете „СТОП“, сите следбеници се замрзнуваат. вашата водечка улога.
 • Продолжете да додавате повеќе учесници барајќи од нив да следат различни делови од телото на луѓето кои се на крајот на синџирите – Кога сите се вклучени, барате некој да ја преземе вашата водечка улога.
 • Новиот водач ја добива „магијата“ со триење на рацете над оние од претходниот водич. Учесникот кој ја презема оваа улога ја води групата до моментот кога ќе избере да каже „СТОП“, завршувајќи ја сесијата на играта.
 • Во овој момент, ја прашувате групата дали некој друг сака да ја преземе водечката улога. Ако нема некој што сака да го направи тоа, играта може да заврши, во спротивно можно е да се направат уште 2-3 круга
Забелешка: внимавајте да не го спомнувате зборот „моќ“ додека се движите во просторијата: тоа ќе биде тема на дискусија – Натерајте ги учесниците да размислат за искуството и да разговараат за сето тоа заедно (15-20 мин.). Можете да го водите размислувањето на овој начин: Прашајте ги оние што ја презедоа водечката улога: – Како се чувствувавте кога ве следат други? – Дали претпочитате да водите или да бидете водени?
б. Прашајте ги оние кои ја имаа улогата на следбеници: – Како се чувствувавте во оваа ситуација? – Дали беше лесно или тешко да се следи? Зошто?
в. Побарајте од сите да размислуваат за темата („Магијата“ е „доверената моќ“)
Напомена: Може да се случи во текот на активноста групата да има тенденција да се смее и гласно да коментира. Групата мора да биде поканета да учествува, коментирајќи само на крајот од активноста. Понекогаш е неопходно да се придружуваат учесниците во случај да се појави некаква вознемиреност.

POSSIBILE VARIATION

Manus може да се продолжи со Manus-2, доколку има доволно време. Се предлага да се направи симболична пауза помеѓу двете сесии (на пример, 1-2 минути пауза или само кратко ракоплескање)

DIGITAL TOOLS

не е предвидено
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Натерајте ги учесниците да се движат во просторот (15 – 40 мин.)
 • Направете постојан круг со сите учесници. Изберете две лица по случаен избор, да ги следат вашите дланки со лица на растојание од околу 15-20 сантиметри
 • Изговарајќи го магичниот збор „MANUS!“ почнувате слободно да се движите, водејќи ги со рацете двајцата учесници. Кога ќе кажете „СТОП!“, двајцата следбеници мора да се замрзнат
 • потоа побарајте уште четири лица да ги следат рамениците на двете веќе вклучени лица
 • Во овој момент, се враќате на своето место, велите„MANUS!“ и повторно почнувате да се движите. Кога ќе кажете „СТОП“, сите следбеници се замрзнуваат. вашата водечка улога.
 • Продолжете да додавате повеќе учесници барајќи од нив да следат различни делови од телото на луѓето кои се на крајот на синџирите – Кога сите се вклучени, барате некој да ја преземе вашата водечка улога.
 • Новиот водач ја добива „магијата“ со триење на рацете над оние од претходниот водич. Учесникот кој ја презема оваа улога ја води групата до моментот кога ќе избере да каже „СТОП“, завршувајќи ја сесијата на играта.
 • Во овој момент, ја прашувате групата дали некој друг сака да ја преземе водечката улога. Ако нема некој што сака да го направи тоа, играта може да заврши, во спротивно можно е да се направат уште 2-3 круга
Забелешка: внимавајте да не го спомнувате зборот „моќ“ додека се движите во просторијата: тоа ќе биде тема на дискусија – Натерајте ги учесниците да размислат за искуството и да разговараат за сето тоа заедно (15-20 мин.). Можете да го водите размислувањето на овој начин: Прашајте ги оние што ја презедоа водечката улога: – Како се чувствувавте кога ве следат други? – Дали претпочитате да водите или да бидете водени?
б. Прашајте ги оние кои ја имаа улогата на следбеници: – Како се чувствувавте во оваа ситуација? – Дали беше лесно или тешко да се следи? Зошто?
в. Побарајте од сите да размислуваат за темата („Магијата“ е „доверената моќ“)
Напомена: Може да се случи во текот на активноста групата да има тенденција да се смее и гласно да коментира. Групата мора да биде поканета да учествува, коментирајќи само на крајот од активноста. Понекогаш е неопходно да се придружуваат учесниците во случај да се појави некаква вознемиреност.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

Manus може да се продолжи со Manus-2, доколку има доволно време. Се предлага да се направи симболична пауза помеѓу двете сесии (на пример, 1-2 минути пауза или само кратко ракоплескање)

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

не е предвидено
Momo — More Monitoring Action in the EU