Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Изберете што сакате да следите

Ангажман Мониторинг на општото добро Отворени податоци Право да се знае

ВРЕМЕ

90 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

2/5

ВРЕМЕ

90 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-30

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА, со надворешен софтвер

Ниво на тешкотија

2/5
Оваа активност им помага на учесниците да изберат предмет за следење врз основа на бура на идеи и заеднички консензус. Истата нуди можност да се дефинира целта на мониторингот на недвосмислен, консензуален начин, поттикнувајќи ја застапеноста на сите учесници.
Оваа активност им помага на учесниците да изберат предмет за следење врз основа на бура на идеи и заеднички консензус. Истата нуди можност да се дефинира целта на мониторингот на недвосмислен, консензуален начин, поттикнувајќи ја застапеноста на сите учесници.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

 • Дефинирање на објектот на акцијата за мониторинг
 • Поттикнување на застапеноста на сите учесници преку лично размислување и колективен пристап на одлучување

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

13 години

МЕТОДИ

индивидуална рефлексија, колективен пристап на одлучување, дебата

ОПРЕМА

хартиени листови, пенкала, постери и маркери

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

 • Преку индивидуално размислување, замолете ги учесниците да напишат лична листа на прашања што сметаат дека е неопходно да се следи (15 мин.)
 • Поделете ги учесниците во групи, каде што секој учесник ја чита и објаснува својата листа. Откако секој ќе ја претстави својата листа, тие може да разговараат како група за предложените теми и да ги менуваат/преговараат за да добијат заедничка тема (30 мин.)
 • Секоја група подготвува постер на кој го мотивира својот избор со следните точки:
 • а. Како настана оваа тема?
  б. Што го привлече вашето внимание кон нејзе?
  в. Дали некој од групата има претходно знаење или искуство за темата?
 • Во круг, секоја група го претставува постерот со избраната тема, оставајќи му можност на секој член од групата да даде лична причина за тој избор, доколку е различна од претходните. Секоја презентација не треба да трае подолго од две минути (30-40 мин.)
 • Забелешка: Во случај две или повеќе групи да создадат слична тема, mladinskiot rabotnik може да предложи да се спојат двата предлози.
 • Потоа, учесниците се поканети да разговараат и да разменат идеи за разјаснување на прашањата што можат да се покренат. Ова може да се направи во неформална и опуштена атмосфера со, на пример, музика во позадина или за време на кафе пауза (30 мин.)
 • Секој учесник избира најмногу три теми со означување на постерот: темата со најмногу гласови автоматски ќе биде најрепрезентативната за приоритетот на групата (5 мин.)

POSSIBILE VARIATION

не е предвидено

DIGITAL TOOLS

Digital tools you can consider:
 • 1. Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Зум или која било друга платформа што поддржува онлајн состаноци, а исто така и соби за работа.
 • Алатките за колаборативни документи како Миро може да се користат за индивидуална презентација на списокот во групата.
 • Online collaborative whiteboard platforms like Miro or Canva can be used to create the poster with the chosen theme.
 • За фазата кога учесниците треба да гласаат на постер, можете да користите софтвер какoПИНГО, како алтернатива за онлајн учење.
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Преку индивидуално размислување, замолете ги учесниците да напишат лична листа на прашања што сметаат дека е неопходно да се следи (15 мин.)
 • Поделете ги учесниците во групи, каде што секој учесник ја чита и објаснува својата листа. Откако секој ќе ја претстави својата листа, тие може да разговараат како група за предложените теми и да ги менуваат/преговараат за да добијат заедничка тема (30 мин.)
 • Секоја група подготвува постер на кој го мотивира својот избор со следните точки:
 • а. Како настана оваа тема?
  б. Што го привлече вашето внимание кон нејзе?
  в. Дали некој од групата има претходно знаење или искуство за темата?
 • Во круг, секоја група го претставува постерот со избраната тема, оставајќи му можност на секој член од групата да даде лична причина за тој избор, доколку е различна од претходните. Секоја презентација не треба да трае подолго од две минути (30-40 мин.)
 • Забелешка: Во случај две или повеќе групи да создадат слична тема, mladinskiot rabotnik може да предложи да се спојат двата предлози.
 • Потоа, учесниците се поканети да разговараат и да разменат идеи за разјаснување на прашањата што можат да се покренат. Ова може да се направи во неформална и опуштена атмосфера со, на пример, музика во позадина или за време на кафе пауза (30 мин.)
 • Секој учесник избира најмногу три теми со означување на постерот: темата со најмногу гласови автоматски ќе биде најрепрезентативната за приоритетот на групата (5 мин.)

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

не е предвидено

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

Digital tools you can consider:
 • 1. Ако работите онлајн, користете алатка за видео конференции како Зум или која било друга платформа што поддржува онлајн состаноци, а исто така и соби за работа.
 • Алатките за колаборативни документи како Миро може да се користат за индивидуална презентација на списокот во групата.
 • Online collaborative whiteboard platforms like Miro or Canva can be used to create the poster with the chosen theme.
 • За фазата кога учесниците треба да гласаат на постер, можете да користите софтвер какoПИНГО, како алтернатива за онлајн учење.
Momo — More Monitoring Action in the EU