Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Raskite apsimetėlio klausimą!

Bendrojo gėrio stebėsena Mokymasis Stebėsenos klausimas

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP

SUDĖTINGUMO LYGIS

3/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP

SUDĖTINGUMO LYGIS

3/5
Ši veikla turi du etapus: žaismingesnį, padedantį suprasti skirtumą tarp „retorinių“, „kaltinančių“ ar „gerų“ klausimų, ir antrąjį, skirtą veikloje suformuluotų klausimų apmąstymui.
Ši veikla turi du etapus: žaismingesnį, padedantį suprasti skirtumą tarp „retorinių“, „kaltinančių“ ar „gerų“ klausimų, ir antrąjį, skirtą veikloje suformuluotų klausimų apmąstymui.

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

Išmokti atskirti retorinius ir kaltinančius klausimus nuo „gerų“.

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 15 metų

METODAI

besitęsiančios diskusijos, sprendimų priėmimo procesas

ĮRANGA

sąrašas su „retorinių“ (.R) „kaltinamųjų“ (A) arba „gerų“ (G) klausimų pavyzdžiais, laukelis klausimams paskirstyti, kortelės su užrašytais pavyzdžiais

MEDŽIAGOS

Raskite apsimetėlio klausimą ATSISIŲSTI PDF

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

For an immersive experience of this topic, check out our PABĖGIMO ŽAIDIMAI!

Instructions

1 etapas: skirtingų tipų klausimų supratimas (45 min.)
 • Paruoškite tiek kortelių, kiek dalyvių. Ant kiekvieno iš jų užrašykite po vieną klausimą (žr. „Medžiaga“). Visus popierius sudėkite į dėžutę, kad kiekvienas dalyvis vieną išsirinktų atsitiktinai. Skirkite minutę kiekvienam apmąstyti pasirinktą klausimą. Vėliau pakvieskite dalyvius pasivaikščioti po erdvę (5 min.).
 • Paprašykite dalyvių sudaryti poras. Jie perskaito vienas kitam savo klausimą ir keisdamiesi bei lygindami mintis turėtų pabandyti išsiaiškinti, ar tai R, G ar ir A tipo klausimai. Skirkite bent dvi minutes apsikeisti idėjomis. Tada paprašykite dalyvių sudaryti naujas poras ir pakartokite procesą (20 min.).
 • Kai visi pasikalbės su keliais žmonėmis, pakvieskite dalyvius susiburti su žmonėmis, kurie, jų nuomone, turi tokio paties tipo klausimų. Šio proceso pabaigoje turėtų atsirasti trys grupės, atitinkančios kiekvieną klausimo tipą (A), (R) arba (G) (5 min.)
 • Kiekviena grupė kviečiama išanalizuoti jiems kylančius klausimus, bandant nustatyti bendrus bruožus (15 min.).
 • 2 etapas: plenarinė sesija (45 min.)
 • Pakvieskite dalyvius sudaryti ratą ir po vieną perskaityti kiekvieną klausimą visai grupei, pagrįsdami, kodėl jis patenka į pasirinktą kategoriją. Kartu su grupe patikrinate, ar šis pasirinkimas teisingas, ar ne. Abiem atvejais paaiškinkite, kodėl klausimas patenka į tą kategoriją ar ne (30 min.).
 • Jei yra „retorinių“ ar „kaltinančių“ klausimų, paprašykite visos grupės juos perfrazuoti, kad, jei įmanoma, būtų „geri“ (15 min.).

POSSIBILE VARIATION

„Šią veiklą galite susieti su veikla „Geras klausimas yra…“, rodančią visai grupei lentelę, kurioje pateikiami 8 „gero klausimo“ kriterijai. Dalyviai dabar turėtų dar geriau atpažinti, ar yra „retorinių“ ar „kaltinančių“ klausimų, ir tada bandyti juos perfrazuoti į „gerus“ klausimus, jei įmanoma, arba atmesti, jei ne. Ši veikla gali būti atliekama ir visoje grupėje, kur kortos dalijamos ratu sėdintiems dalyviams, o refleksijos ir diskusijos vyksta plenariniame posėdyje.”

DIGITAL TOOLS

Norėdami įgyvendinti šią veiklą naudodami paprastą ir veiksmingą skaitmeninę priemonę, spustelėkite ČIA!
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

1 etapas: skirtingų tipų klausimų supratimas (45 min.)
 • Paruoškite tiek kortelių, kiek dalyvių. Ant kiekvieno iš jų užrašykite po vieną klausimą (žr. „Medžiaga“). Visus popierius sudėkite į dėžutę, kad kiekvienas dalyvis vieną išsirinktų atsitiktinai. Skirkite minutę kiekvienam apmąstyti pasirinktą klausimą. Vėliau pakvieskite dalyvius pasivaikščioti po erdvę (5 min.).
 • Paprašykite dalyvių sudaryti poras. Jie perskaito vienas kitam savo klausimą ir keisdamiesi bei lygindami mintis turėtų pabandyti išsiaiškinti, ar tai R, G ar ir A tipo klausimai. Skirkite bent dvi minutes apsikeisti idėjomis. Tada paprašykite dalyvių sudaryti naujas poras ir pakartokite procesą (20 min.).
 • Kai visi pasikalbės su keliais žmonėmis, pakvieskite dalyvius susiburti su žmonėmis, kurie, jų nuomone, turi tokio paties tipo klausimų. Šio proceso pabaigoje turėtų atsirasti trys grupės, atitinkančios kiekvieną klausimo tipą (A), (R) arba (G) (5 min.)
 • Kiekviena grupė kviečiama išanalizuoti jiems kylančius klausimus, bandant nustatyti bendrus bruožus (15 min.).
 • 2 etapas: plenarinė sesija (45 min.)
 • Pakvieskite dalyvius sudaryti ratą ir po vieną perskaityti kiekvieną klausimą visai grupei, pagrįsdami, kodėl jis patenka į pasirinktą kategoriją. Kartu su grupe patikrinate, ar šis pasirinkimas teisingas, ar ne. Abiem atvejais paaiškinkite, kodėl klausimas patenka į tą kategoriją ar ne (30 min.).
 • Jei yra „retorinių“ ar „kaltinančių“ klausimų, paprašykite visos grupės juos perfrazuoti, kad, jei įmanoma, būtų „geri“ (15 min.).

GALIMI POKYČIAI

„Šią veiklą galite susieti su veikla „Geras klausimas yra…“, rodančią visai grupei lentelę, kurioje pateikiami 8 „gero klausimo“ kriterijai. Dalyviai dabar turėtų dar geriau atpažinti, ar yra „retorinių“ ar „kaltinančių“ klausimų, ir tada bandyti juos perfrazuoti į „gerus“ klausimus, jei įmanoma, arba atmesti, jei ne. Ši veikla gali būti atliekama ir visoje grupėje, kur kortos dalijamos ratu sėdintiems dalyviams, o refleksijos ir diskusijos vyksta plenariniame posėdyje.”

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Norėdami įgyvendinti šią veiklą naudodami paprastą ir veiksmingą skaitmeninę priemonę, spustelėkite ČIA!
Momo — More Monitoring Action in the EU