Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Poreikių medis

Bendrojo gėrio stebėsena Sąmoningumas Teisė žinoti Troškimai

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5
Šia veikla siekiama struktūriškai nustatyti, susieti ir išanalizuoti poreikius, atliekant dalyvaujamąją analizę, kurioje turi būti derinami skirtingi požiūriai ir poreikiai. Ji stengiasi neatmesti to, kas nėra „įmanoma“ arba bendrai visai grupei. . Dalyviai turi jau pakankamai suvokti savo norus. Jei ne, siūlome pirmiausia atlikti veiklas „Mozaikos metafora“ir ‘Atskirkite ir sujunkite norus’ )
Šia veikla siekiama struktūriškai nustatyti, susieti ir išanalizuoti poreikius, atliekant dalyvaujamąją analizę, kurioje turi būti derinami skirtingi požiūriai ir poreikiai. Ji stengiasi neatmesti to, kas nėra „įmanoma“ arba bendrai visai grupei. . Dalyviai turi jau pakankamai suvokti savo norus. Jei ne, siūlome pirmiausia atlikti veiklas „Mozaikos metafora“ir ‘Atskirkite ir sujunkite norus’ )

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Grupės augimo rėmimas identifikuojant, renkant ir analizuojant kolektyvinius poreikius
 • Aktyvaus klausymo ugdymas dalyvaujant analizei

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

fokuso grupė, dalyvaujamoji analizė

ĮRANGA

lipnieji lapeliai arba rašymo kortelės, žymekliai ir du plakatai

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

 • Dalyviams išdalinkite žymeklius ir raštelius (arba korteles). Paprašykite dalyvių užsirašyti poreikius, kuriuos jie suvokia savo kontekste (po vieną kiekvienam įrašui) ir atsitiktine tvarka priklijuoti juos ant plakato arba spausdinimo lentos. Atminkite, kad poreikių tipui nėra jokių apribojimų ar apribojimų. (15 min.)
 • Kai bus surinktas pakankamas skaičius kortelių ar kortelių, paprašykite dalyvių po vieną juos sutvarkyti pagal bendrus prioriteto ir tarpusavio ryšio kriterijus. Klausimas, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi organizuojant medį, yra tai, ar yra poreikių, kurie generuoja kitus poreikius; y., koks ryšys tarp jų egzistuoja. Tai galite padaryti perkeldami ant plakato esančius užrašus ar korteles. (20 min.)
 • Iš plakato, kurį sukūrėte ankstesniame žingsnyje, rezultato dabar turėtumėte pamatyti, koks poreikis būdingas daugumai dalyvių. Tada paimkite naują plakatą ir, pradėdami nuo apačios, užsirašykite šį poreikį, tarsi tai būtų idealaus medžio kamienas. Šiuo metu paprašykite dalyvių pastatyti poreikių medį, ant plakato uždėdami stulpelius ar korteles, tarsi tai būtų šakos, augančios iš kamieno. , Poreikiai arčiau bagažinės turi didesnį prioritetą, o esantys toliau rodo mažesnį prioritetą (30 min.)
 • Kai medis bus baigtas, paprašykite dalyvių įsivaizduoti, kaip būtų galima patenkinti kiekvieną poreikį: pvz. kokių veiksmų galima imtis norint užpildyti tą tuštumą, kas ir pan. Rekomenduojame dalyviams skirti kelias minutes apmąstyti savo atsakymus (20 min.)
N.B. Jei dirbate su didesne nei 20 žmonių grupe, geriausia ją padalyti į dvi mažesnes grupes, dirbančias lygiagrečiai, kad visi dalyviai aktyviai dalyvautų darbe.

POSSIBILE VARIATION

Nepateikta

DIGITAL TOOLS

 1. Naršykite internetines bendradarbiavimo lentų platformas, pvz., Miro, Figma, Canva kad prieš susitikimą sukurtumėte du plakatus.
 2. Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, taip pat ir atskirų grupių kambarius.
 3. Susitikimo metu naudokite bendradarbiavimo priemones, tokias kaip Jamboard, Miro, MURAL, kad užfiksuotumėte dalyvių atsakymus (t. y. užrašytumėte kiekvieną jų individualų poreikį ar norą). Tai leis kiekvienam dalyviui turėti atskirą vietą / puslapį savo individualiems atsakymams naudojant lipniuosius lapelius.
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Dalyviams išdalinkite žymeklius ir raštelius (arba korteles). Paprašykite dalyvių užsirašyti poreikius, kuriuos jie suvokia savo kontekste (po vieną kiekvienam įrašui) ir atsitiktine tvarka priklijuoti juos ant plakato arba spausdinimo lentos. Atminkite, kad poreikių tipui nėra jokių apribojimų ar apribojimų. (15 min.)
 • Kai bus surinktas pakankamas skaičius kortelių ar kortelių, paprašykite dalyvių po vieną juos sutvarkyti pagal bendrus prioriteto ir tarpusavio ryšio kriterijus. Klausimas, kuriuo turėtų būti vadovaujamasi organizuojant medį, yra tai, ar yra poreikių, kurie generuoja kitus poreikius; y., koks ryšys tarp jų egzistuoja. Tai galite padaryti perkeldami ant plakato esančius užrašus ar korteles. (20 min.)
 • Iš plakato, kurį sukūrėte ankstesniame žingsnyje, rezultato dabar turėtumėte pamatyti, koks poreikis būdingas daugumai dalyvių. Tada paimkite naują plakatą ir, pradėdami nuo apačios, užsirašykite šį poreikį, tarsi tai būtų idealaus medžio kamienas. Šiuo metu paprašykite dalyvių pastatyti poreikių medį, ant plakato uždėdami stulpelius ar korteles, tarsi tai būtų šakos, augančios iš kamieno. , Poreikiai arčiau bagažinės turi didesnį prioritetą, o esantys toliau rodo mažesnį prioritetą (30 min.)
 • Kai medis bus baigtas, paprašykite dalyvių įsivaizduoti, kaip būtų galima patenkinti kiekvieną poreikį: pvz. kokių veiksmų galima imtis norint užpildyti tą tuštumą, kas ir pan. Rekomenduojame dalyviams skirti kelias minutes apmąstyti savo atsakymus (20 min.)
N.B. Jei dirbate su didesne nei 20 žmonių grupe, geriausia ją padalyti į dvi mažesnes grupes, dirbančias lygiagrečiai, kad visi dalyviai aktyviai dalyvautų darbe.

GALIMI POKYČIAI

Nepateikta

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

 1. Naršykite internetines bendradarbiavimo lentų platformas, pvz., Miro, Figma, Canva kad prieš susitikimą sukurtumėte du plakatus.
 2. Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, taip pat ir atskirų grupių kambarius.
 3. Susitikimo metu naudokite bendradarbiavimo priemones, tokias kaip Jamboard, Miro, MURAL, kad užfiksuotumėte dalyvių atsakymus (t. y. užrašytumėte kiekvieną jų individualų poreikį ar norą). Tai leis kiekvienam dalyviui turėti atskirą vietą / puslapį savo individualiems atsakymams naudojant lipniuosius lapelius.
Momo — More Monitoring Action in the EU