Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Atskirkite ir susiekite norus

Bendrojo gėrio stebėsena Sąmoningumas Teisė žinoti Troškimai

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5
Šia veikla siekiama paskatinti apmąstyti troškimus, suprasti jų kilmę ir įvairovę bei atskirti kolektyvinius ir individualius troškimus. Dalyviai turi jau pakankamai suvokti savo norus (jei ne, siūlome pirmiausia atlikti užduotį „mozaikos metafora“)
Šia veikla siekiama paskatinti apmąstyti troškimus, suprasti jų kilmę ir įvairovę bei atskirti kolektyvinius ir individualius troškimus. Dalyviai turi jau pakankamai suvokti savo norus (jei ne, siūlome pirmiausia atlikti užduotį „mozaikos metafora“)

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Dalyvių savimonės ir savo norų bei samprotavimų suvokimo kėlimas
 • Naudodami juos kuriant kelią link aktyvaus antikorupcinio požiūrio

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

Dalyvavimo analizė

ĮRANGA

Skirtingų spalvų lipnieji lapeliai, žymekliai ir mažiausiai 4 plakatai

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

 • Prieš pradėdami, paruoškite du plakatus: vieną reikia padalyti į dvi dalis: 1. Trūkumas ir 2. Aistra/Smalsumas; kitas turėtų būti suskirstytas į tris dalis: 1. Laisvalaikis, 2. Individualus interesas ir asmeninis gyvenimas
 • 3. Kolektyvinis interesas.
 • Išdalinkite laiškus ir žymeklius visiems dalyviams.
 • Dalyviai kviečiami išsidėstyti puslankiu atsisukę į lentą ant sienos arba ratu aplink lentą ant grindų.
 • Dalyvių prašoma sukaupti mintis apie savo norus ir poreikius kasdieniame gyvenime. Jie gali galvoti apie įvairias savo gyvenimo sritis: šeimą, mokyklą, draugų grupę, apylinkes, miestą, valstybę, profesinį gyvenimą ir tt Dalyvių prašoma užrašyti kiekvieną savo individualų poreikį ar norą skirtinguose postuose ir juos suformuluoti. trumpais sakiniais (15 min.).
 • Dabar parodykite plakatą su kategorijomis „Trūksta“, kita vertus, ir „Aistra / smalsumas“. Dalyviai kviečiami po vieną pasidalinti su grupe tuo, ką parašė, ir pabandyti patalpinti tai atitinkamoje plakato dalyje. Tiek vedėjas, tiek likusieji grupės nariai gali padėti atskirti, kas slypi už kiekvieno troškimo; y., ar yra kažko trūkumo, aistros ar smalsumo jausmas (20-30 min.)
 • Kai visi post-it yra ant plakatų, grupė kviečiama juos perskaityti ir apmąstyti. Kai kuriuose postuose gali būti daugiau nei vienas noras; kitus gali reikėti perkelti į kitą skyrių, o kai kuriuos vis tiek gali tekti užbaigti. Dalyviai raginami dar kartą perskaityti norus ir išsiaiškinti, ar kai kuriuos iš jų galima suformuluoti iš naujo (10 min.)
 • Paprašykite dalyvių kolektyviai performuluoti savo norus ir susieti juos pagal siūlomą modelį, nustatydami panašias savybes ir turinį. Atsižvelgdami į mūsų kovos su korupcija tikslą, siūlome tris charakteristikas:
 1. 1. gryno laisvalaikio troškimą;
 2. 2. individualiems interesams ir savo gyvenimui;
 3. 3. dėl kolektyvinio intereso.
 • Jie gali perkelti įrašus iš pirmojo plakato į naują, pristatantį tris aukščiau paminėtas kategorijas (20 min.)
 • Tada jie kviečiami diskutuoti ir priimti sprendimus kartu. Jei grupė supranta, kad kai kurių kategorijų trūksta, jas galima pridėti prie tuščio plakato (20 min.)
 • N.B. Taip pat galima modifikuoti tris pateiktas dalis, jei jos neatitinka išreikštų norų.

  POSSIBILE VARIATION

  Nepateikta

  DIGITAL TOOLS

  1. Naršykite internetines bendradarbiavimo lentų platformas, pvz., Miro, Figma, Canva kad prieš susitikimą sukurtumėte du plakatus.
  2. Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, taip pat ir atskirų grupių kambarius.
  3. Susitikimo metu naudokite bendradarbiavimo priemones, tokias kaip Jamboard, Miro, MURAL, kad užfiksuotumėte dalyvių atsakymus (t. y. užrašytumėte kiekvieną jų individualų poreikį ar norą). Tai leis kiekvienam dalyviui turėti atskirą vietą / puslapį savo individualiems atsakymams naudojant lipniuosius lapelius.
  Momo — More Monitoring Action in the EU

  INSTRUKCIJOS

  • Prieš pradėdami, paruoškite du plakatus: vieną reikia padalyti į dvi dalis: 1. Trūkumas ir 2. Aistra/Smalsumas; kitas turėtų būti suskirstytas į tris dalis: 1. Laisvalaikis, 2. Individualus interesas ir asmeninis gyvenimas
  • 3. Kolektyvinis interesas.
  • Išdalinkite laiškus ir žymeklius visiems dalyviams.
  • Dalyviai kviečiami išsidėstyti puslankiu atsisukę į lentą ant sienos arba ratu aplink lentą ant grindų.
  • Dalyvių prašoma sukaupti mintis apie savo norus ir poreikius kasdieniame gyvenime. Jie gali galvoti apie įvairias savo gyvenimo sritis: šeimą, mokyklą, draugų grupę, apylinkes, miestą, valstybę, profesinį gyvenimą ir tt Dalyvių prašoma užrašyti kiekvieną savo individualų poreikį ar norą skirtinguose postuose ir juos suformuluoti. trumpais sakiniais (15 min.).
  • Dabar parodykite plakatą su kategorijomis „Trūksta“, kita vertus, ir „Aistra / smalsumas“. Dalyviai kviečiami po vieną pasidalinti su grupe tuo, ką parašė, ir pabandyti patalpinti tai atitinkamoje plakato dalyje. Tiek vedėjas, tiek likusieji grupės nariai gali padėti atskirti, kas slypi už kiekvieno troškimo; y., ar yra kažko trūkumo, aistros ar smalsumo jausmas (20-30 min.)
  • Kai visi post-it yra ant plakatų, grupė kviečiama juos perskaityti ir apmąstyti. Kai kuriuose postuose gali būti daugiau nei vienas noras; kitus gali reikėti perkelti į kitą skyrių, o kai kuriuos vis tiek gali tekti užbaigti. Dalyviai raginami dar kartą perskaityti norus ir išsiaiškinti, ar kai kuriuos iš jų galima suformuluoti iš naujo (10 min.)
  • Paprašykite dalyvių kolektyviai performuluoti savo norus ir susieti juos pagal siūlomą modelį, nustatydami panašias savybes ir turinį. Atsižvelgdami į mūsų kovos su korupcija tikslą, siūlome tris charakteristikas:
  1. 1. gryno laisvalaikio troškimą;
  2. 2. individualiems interesams ir savo gyvenimui;
  3. 3. dėl kolektyvinio intereso.
 • Jie gali perkelti įrašus iš pirmojo plakato į naują, pristatantį tris aukščiau paminėtas kategorijas (20 min.)
 • Tada jie kviečiami diskutuoti ir priimti sprendimus kartu. Jei grupė supranta, kad kai kurių kategorijų trūksta, jas galima pridėti prie tuščio plakato (20 min.)
 • N.B. Taip pat galima modifikuoti tris pateiktas dalis, jei jos neatitinka išreikštų norų.

  GALIMI POKYČIAI

  Nepateikta

  SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

  1. Naršykite internetines bendradarbiavimo lentų platformas, pvz., Miro, Figma, Canva kad prieš susitikimą sukurtumėte du plakatus.
  2. Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, taip pat ir atskirų grupių kambarius.
  3. Susitikimo metu naudokite bendradarbiavimo priemones, tokias kaip Jamboard, Miro, MURAL, kad užfiksuotumėte dalyvių atsakymus (t. y. užrašytumėte kiekvieną jų individualų poreikį ar norą). Tai leis kiekvienam dalyviui turėti atskirą vietą / puslapį savo individualiems atsakymams naudojant lipniuosius lapelius.
  Momo — More Monitoring Action in the EU