Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Mozaikos metafora

Bendrojo gėrio stebėsena Sąmoningumas Teisė žinoti Troškimai

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

1/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

1/5
Šios veiklos tikslas – skatinti grupės mąstymo autonomijos augimą ir vystymąsi, skatinant individualaus sąmoningumo ir norų dalijimosi procesą kolektyviniu lygmeniu.
Šios veiklos tikslas – skatinti grupės mąstymo autonomijos augimą ir vystymąsi, skatinant individualaus sąmoningumo ir norų dalijimosi procesą kolektyviniu lygmeniu.

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Informuotumo apie individualius ir kolektyvinius norus didinimas
 • Aktyvaus klausymosi ugdymas grupės viduje

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

Abipusis požiūris

ĮRANGA

lenta arba atverčiama lenta, lipnieji lapeliai

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

 • Dalyviai kviečiami formuoti įprastą ratą, laikantis vienodo atstumo nuo centro ir kolegų, žiūrėti vienas kitam į akis. Fizinė erdvė turi būti sutvarkyta taip, kad būtų sukurta atmosfera, kurioje galia būtų vienodai dalijama, kad būtų skatinamas dialogas. Geriausia turėti šviesią ir patogią atmosferą, geriausia, susijusią su gamta. (10 min.)
 • Užduokite grupei klausimą „Kokie jūsų troškimai?“ nepateikę jokio teorinio šio metodo pagrindo. Visi dalyviai gali laisvai atsakyti prašydami žodžio, kai nori kalbėti (pvz., gestu). Svarbu, kad dalyviai išreikštų save, atidžiai įsiklausytų į kitų balsus ir gerbtų tylos akimirkas, kurios naudingos apmąstymui ir susikaupimui. Tokiu būdu galima skatinti atvirą ir demokratišką dialogą be suvaržymų, primetimų ar dogmų. (40 min.)
 • Užsirašykite dalyvių norus, kai jie iškyla, arba ant atverčiamos lentos, ant plakatų arba ant lentos, kad jie galėtų juos pamatyti vaizdine forma kitam etapui (10 min.)
 • Patikrinkite, ar visi dalyviai turėjo galimybę išreikšti save. Kartu su grupe pabandykite nustatyti kai kuriuos bendrus surinktų norų taškus ir tai darydami pradėkite apmąstymų raundą. Šio etapo tikslas – performuluoti norus taip, kad dalyviai galėtų juos geriau suprasti (10 min.) N.B. Galite įsikišti, kad suderintumėte dialogą, tačiau nepareikšdami savo asmeninės nuomonės šiuo klausimu.
 • Užsiėmimas baigiamas apibendrinant tai, kas atsirado, net jei nebuvo prieita prie išvados. Šiuos dalykus galima pabrėžti kaip galimus ateities apmąstymų kelius.

POSSIBILE VARIATION

Nepateikta

DIGITAL TOOLS

Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, taip pat ir atskirų grupių kambarius. Susitikimo metu, norėdami užfiksuoti ir tvarkyti dalyvių atsakymus, galite naudoti bendradarbiavimo priemones, tokias kaip Jamboard su lipniais lapeliais, Miro, arba MURAL
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Dalyviai kviečiami formuoti įprastą ratą, laikantis vienodo atstumo nuo centro ir kolegų, žiūrėti vienas kitam į akis. Fizinė erdvė turi būti sutvarkyta taip, kad būtų sukurta atmosfera, kurioje galia būtų vienodai dalijama, kad būtų skatinamas dialogas. Geriausia turėti šviesią ir patogią atmosferą, geriausia, susijusią su gamta. (10 min.)
 • Užduokite grupei klausimą „Kokie jūsų troškimai?“ nepateikę jokio teorinio šio metodo pagrindo. Visi dalyviai gali laisvai atsakyti prašydami žodžio, kai nori kalbėti (pvz., gestu). Svarbu, kad dalyviai išreikštų save, atidžiai įsiklausytų į kitų balsus ir gerbtų tylos akimirkas, kurios naudingos apmąstymui ir susikaupimui. Tokiu būdu galima skatinti atvirą ir demokratišką dialogą be suvaržymų, primetimų ar dogmų. (40 min.)
 • Užsirašykite dalyvių norus, kai jie iškyla, arba ant atverčiamos lentos, ant plakatų arba ant lentos, kad jie galėtų juos pamatyti vaizdine forma kitam etapui (10 min.)
 • Patikrinkite, ar visi dalyviai turėjo galimybę išreikšti save. Kartu su grupe pabandykite nustatyti kai kuriuos bendrus surinktų norų taškus ir tai darydami pradėkite apmąstymų raundą. Šio etapo tikslas – performuluoti norus taip, kad dalyviai galėtų juos geriau suprasti (10 min.) N.B. Galite įsikišti, kad suderintumėte dialogą, tačiau nepareikšdami savo asmeninės nuomonės šiuo klausimu.
 • Užsiėmimas baigiamas apibendrinant tai, kas atsirado, net jei nebuvo prieita prie išvados. Šiuos dalykus galima pabrėžti kaip galimus ateities apmąstymų kelius.

GALIMI POKYČIAI

Nepateikta

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, taip pat ir atskirų grupių kambarius. Susitikimo metu, norėdami užfiksuoti ir tvarkyti dalyvių atsakymus, galite naudoti bendradarbiavimo priemones, tokias kaip Jamboard su lipniais lapeliais, Miro, arba MURAL
Momo — More Monitoring Action in the EU