Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Ar pasitikite kitais? Ar kiti pasitiki jumis?

Moksliniai tyrimai (ir vis daugiau kasdienio gyvenimo!) rodo, kad didelis bendruomeniškumas yra socialinis poreikis.

Mums, žmonėms, turintiems priešingus nykščius, išlavintas visuomeniškumas yra evoliucinis pranašumas, kuris leido mūsų rūšiai išlikti ir sėkmingai gyventi šioje planetoje. Štai kodėl negalime leisti, kad korupcija jį sugriautų.

Afrikiečių patarlė sako: „Vaikui užauginti reikia kaimo”:kad išgyventume ir įgytume įgūdžių, leidžiančių mums tapti savarankiškiems ir pasirūpinti savimi, mums reikia tankaus santykių tinklo.

Net ir šiuolaikinėje sudėtingoje visuomenėje esame labai priklausomi vieni nuo kitų: turime pasikliauti kitais ir tikėtis, kad kiti atliks jiems pavestas užduotis (dėl jų įgūdžių, patirties ar išminties), išnaudodami visus savo gebėjimus ir siekdami bendrojo visuomenės intereso.

Kitaip tariant: privalome pasitikėti kitais, net jei niekada anksčiau jų nebuvome sutikę. Tai pagrindinis ramstis, ant kurio pastatyta mūsų visuomenė.

Suprasti

Apibrėžimo dėžutė

Socialinis pasitikėjimas – tai gebėjimas, leidžiantis mums kurti ir užmegzti sveikus santykius su kitais žmonėmis. Jis gali būti suprantamas kaip apibendrintas lūkestis, kad visuomenėje bus įvykdyti individo ar grupės pažadai. Jis apima nerašytą bendradarbiavimo paktą siekiant bendro tikslo – asmeninės ir kolektyvinės gerovės, nes su kitais žmonėmis bendraujame manydami, kad jie nekelia mums pavojaus. Socialinis pasitikėjimas dažnai grindžiamas apsikeitimu dovanomis, mandagumais ir paslaugomis, net ir grynai simbolinės vertės. Šių mainų motyvai mums turi būti žinomi ir atpažįstami kasdieniame gyvenime, kad galėtume atskirti įvairias situacijas (įskaitant netinkamas).

Klausimai apmąstymams

Pavyzdžiai

Viešosios paslaugos (viešasis transportas ar sveikatos apsauga): turite pasitikėti kitais žmonėmis, taip pat ir tada, kai nuo jų įgūdžių priklauso jūsų pačių saugumas ir gyvybė. Pavyzdžiui, viešojo transporto atveju pasitikite vairuotojais, jų nepažįstate, nors jie jums svetimi. Visuomenės sveikatos apsaugos atveju vėlgi pasitikite, kad gydytojai patars, kas geriausia jūsų sveikatai.

François ką tik buvo priimtas į rinkodaros įmonę kaip mokinys. Tame pačiame kolektyve prieš jį įdarbinta Marie, kita mokinė, yra mėgstama visų kolegų, o vadovai ją giria už atsidavimą ir darbo kokybę. Po darbo François nusprendžia pakviesti Marie išgerti ir vakaro pabaigoje apmoka abiejų sąskaitą. Ar François pasiūlė Marie kokteilių iš riteriškumo ir gerumo, ar jis tikisi, kad ateityje jo poelgis atsipirks?

Veiksmas

Naršykite ir rinkitės iš daugybės seminarų veiklų, naudodamiesi mūsų filtravimo sistema

Išskleisti

Nedidelė atskleidžianti lingvistinė įdomybė

Prancūzų kalboježmonės, prašydami paslaugos, sako, kad jie jausis „įsipareigoję” asmeniui, iš kurio prašoma paslaugos, pvz: „Vous m’obligeriez si vous vous occupiez de mon dossier” (angliškai: You would oblige me, if you could take care of my file).

Portugalų kalboje norėdami pasakyti „ačiū”, sakome “obrigado”, kas reiškia įpareigotas, įpareigotas, priverstas.

Senamadiškoje anglų kalbojenorėdami padėkoti žmogui už tai, kad jis kažką dėl jūsų padarė, sakome “much obliged”.

Ar tai žinojote?

Dovanų mainai ir socialiniai įsipareigojimai Šiaurės šalyse

Ne visose kultūrose keitimasis dovanomis yra būtinas socialiniams ryšiams užmegzti. Atrodo, kad Skandinavijos šalyse, ypač Norvegijoje, žmonės mažiau linkę būti kam nors skolingi, taip pat nėra linkę, kad kas nors būtų jiems ką nors skolingas, ir mieliau renkasi nepriklausomybę nuo ryšių, grindžiamų apsikeitimu dovanomis ir paslaugomis. Vietoj to jie dažnai socialinį pasitikėjimą kuria kitais būdais: puoselėdami santykius per bendrą veiklą klubuose ir organizacijose. Jie mėnesiais ir metais bendrauja dalydamiesi bendru tikslu, o paskui gali pakviesti už šio socialinio „burbulo” ribų.

Ką manote apie tokį draugų užmezgimo būdą?