Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Чекор 1

Што сакаш да дознаеш

Разбери

Првиот чекор кон процесот на мониторинг е обидот да се достигнат очекувањата, интересите, љубопитноста и потребите кои ги има секој млад човек. Почнувајќи од самото потекло на зборот (види повик за рефлексија 2), желбата опишува два комплементарни, но различни аспекти:

  • Чувството на недостаток (од “де-сидус“буквално „недостиг на ѕвезди“), на нешто што недостасува што треба да се исполни или промени;
  • Страста кон нешто (‘Wunsch’ или „желба“, што значи „завет“ на нешто), што турка кон активирање, прво, да се разбере што е „нешто“ и да му се даде име и некои дефинирани граници и, второ, да се достигне.


Оттука,
знаењето и љубопитноста за јавното добро – кои се наоѓаат во срцето на мониторингот – можат да бидат „објект на желба“.. Тоа предизвикува желба да се знае.

Искуство

Секоja обука за интегритет и антикорупција треба да започне со едукација на младите за нивните желби, преку слушање на нивното мислење. Тоа им овозможува на младите целосно да се вклучат и да преземат сопственост над процесот.

Од педагошка гледна точка, работата на желбите за време на обука за антикорупција значи преземање два чекора:

  • Препознајте како да ги слушате желбите на младите луѓе: Најдете време да ги истражите нивните емоции, очекувања и скриени прашања.
  • Дисецирајте, организирајте и поврзете ги овие желби така што тие да се префрлат од индивидуална во колективна димензија: Идентификувањето на желбите со слични карактеристики им овозможува на младите да еволуираат во текот на патот кон политичката димензија и конкретните објекти на мониторингот што тие сакаат да ги вршат. Водете ја групата во овој процес, разбирајќи дека најчесто индивидуалните желби и потреби се поврзани со пошироката општествена динамика, а оваа втора димензија ќе биде во фокусот на оваа едукативна програма.


Ви предлагаме да ги решите овие точки преку неформален, нефронтален пристап, како што е преку активностите што ги даваме подолу.

Делувај