Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Чекор 11

Заложете се за промена: Обидете се да го подобрите законотe the law

Разбери

Процесот на граѓански мониторинг може да ги направи младите свесни дека можат да дејствуваат и локално и национално, правејќи напори да ги променат „правилата на играта“. Ова е особено важно кога прашањето што се следи е регулирано со националните закони, па оттука бара промена од врвот. Така, вашата група на млади може да побара промоција на подлабока и порадикална акција за промени што води кон отстранување на регулаторните пречки.

Притоа, може да наидете на некои потешкотии. Може да биде предизвик да се идентификува кому треба да му се обратите, т.е. кој е одговорен за реформи или спроведување на законот или јавната политика, и јасно да откриете кој дел од него не функционира, т.е. потеклото на пречката. Имајте предвид дека да се согледа што не функционира или што сакате да прашате, не мора да значи јасно разбирање на техничко-регулаторниот проблем. Запомнете дека експертите и локалните организации би можеле да бидат корисни сојузници: можете да ја водите оваа битка заедно!

Искуство

За да обезбедите позитивна промена, работете со вашата заедница за да одредите како да го промените законот и јавните политики или да ја подобрите нивната имплементација, без да се обидувате да ја замените работата на законодавецот, туку да укажете на корисни начини за следење. Во ова, потпирајте се на експерти, тие ќе можат да ја обликуваат вашата акција. Освен тоа, дознајте кој може да ја поддржи акцијата и да ја рашири пораката. Вашата заедница за следење може да ги вклучи оние кои се согласуваат со вашата порака: колку повеќе сте, толку полесно е да се слушне вашиот глас. Секогаш запомнете дека, во зависност од целната публика, едниот или другиот глас може да имаат различни влијанија. Затоа, корисно е да се обидеме да имплементираме различни стратегии. Најдете млад инфлуенсер кој, споделувајќи ја каузата на заедницата, е подготвен повторно да ја започне; почитувана личност (новинар, уметник, интелектуалец итн.) кој може да ја легитимира вашата борба; здружение или локална реалност што може да ја поддржи акцијата за следење. .

Делувај