Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

11 žingsnis

Užtikrinkite pokyčius: Stenkitės tobulinti įstatymus

Suprasti

Pilietinės stebėsenos procesas gali padėti jauniems žmonėms suvokti, kad jie gali veikti tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu, stengdamiesi pakeisti „žaidimo taisykles”. Tai ypač svarbu, kai stebimas klausimas yra reglamentuojamas nacionaliniais įstatymais, todėl jį reikia keisti iš viršaus. Taigi jūsų grupė gali prašyti skatinti gilesnius ir radikalesnius pokyčių veiksmus, kuriais siekiama pašalinti reguliavimo kliūtis.

Tai darydami galite susidurti su tam tikrais sunkumais. Gali būti sudėtinga nustatyti, į ką turėtumėte kreiptis, t. y. kas atsakingas už įstatymo ar viešosios politikos reformą ar įgyvendinimą, ir aiškiai nustatyti, kuri jo dalis neveikia, t. y. iš kur kyla kliūtis. Iš tiesų suvokti, kas neveikia arba ko norite paklausti, nebūtinai reiškia aiškiai suprasti techninę-reguliacinę problemą. Nepamirškite, kad ekspertai ir vietos organizacijos gali būti naudingi sąjungininkai: į šią kovą galite leistis kartu!

Patirti

Kad užtikrintumėte teigiamus pokyčius, kartu su bendruomene ieškokite būdų, kaip pakeisti įstatymus ir viešąją politiką arba pagerinti jų įgyvendinimą, nesistengdami pakeisti įstatymų leidėjo darbo, bet nurodydami naudingus būdus, kuriais būtų galima sekti. Šiuo klausimu pasikliaukite ekspertais, jie galės įrėminti jūsų veiksmus. Be to, išsiaiškinkite, kas gali palaikyti jūsų veiksmus ir skleisti jūsų žinią. Jūsų stebėsenos bendruomenė gali įtraukti tuos, kurie pritaria jūsų žinutei: kuo daugiau jūsų yra, tuo lengviau jūsų balsas bus išgirstas. Visada atminkite, kad, priklausomai nuo tikslinės auditorijos, vienas ar kitas balsas gali pasiekti skirtingą poveikį. Todėl naudinga pabandyti įgyvendinti skirtingas strategijas. Raskite jauną įtakingą asmenį, kuris, pritardamas bendruomenės reikalui, norėtų jį atnaujinti; gerbiamą asmenį (žurnalistą, menininką, intelektualą ir t. t.), kuris gali įteisinti jūsų kovą; asociaciją ar vietos realybę, kuri gali paremti stebėsenos veiksmą..

Veiksmas