Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

7 žingsnis

Paverskite pilietinę informaciją stebėsenos klausimais

Suprasti

Tinkamas stebėsenos klausimas turėtų būti suformuluotas remiantis naiviu vaikų, kurie klausia, kodėl viskas vyksta, požiūriu ir metodišku pensininkų, stebinčių statybų eigą, požiūriu.

Derindami šiuos du požiūrius galėtume patikrinti, kaip viešojo administravimo veiksmai veikia bendruomenės gerovę, ar jie iš tikrųjų pasiekia (ar ne) savo pagrindinius tikslus ir ar tikrai atsižvelgia į pažeidžiamas grupes. Galima užduoti bet kokius klausimus, jei jie susiję su bendruoju gėriu.

Patirti

Peržvelgus surinktą informaciją, gali kilti daugybė klausimų, ir kiekvienas iš jų yra svarbus, jei yra susijęs su bendruoju gėriu. Tačiau labai svarbu vadovauti jaunimui, kad nuo individualių klausimų sąrašo pereitumėte prie sąrašo, kuriuo dalijasi visi grupės nariai, ir taip suteiktumėte šiam procesui kolektyvinę prasmę.

Pasistenkite vadovauti jaunimui, kad jis pereitų „nuo informacijos prie klausimų”, visada atsižvelgdamas į rastą informaciją (ir į tai, ko trūksta) ir į dalyvių norus bei smalsumą, kad būtų palankiai vertinamas jų įsitraukimas į šį kelią. Kad geriau susipažintumėte su klausimų stebėsenos sąvoka, galite pasiūlyti jaunimui praktiškai išbandyti veiklą, kurios metu nagrinėjami įvairūs būdai užduoti klausimą, ypač kalbantis su valdžios institucijomis.

Veiksmas