Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

8 žingsnis

Pasirinkite klausimą

Suprasti

Atidžiai pasirinkite klausimą: šiuo etapu grupė iš paprastos darbo grupės tampa tikra „stebėsenos bendruomene”. Ką tai reiškia? Bendruomenės reikšmę galima suprasti pažvelgus į šio žodžio lotyniškąsias šaknis, kurios reiškia kolektyvinį matmenį, kai kiekvienas individas aukoja kažką asmeniško, kad pasiektų kažką bendro. Tuo tarpu stebėsenos reikšmė susijusi su Johno Keane’o teoriškai suformuluota „monitory democracy”, kurioje aiškinama, kad bendrąjį gėrį galima veiksmingiau kontroliuoti ir saugoti taikant ne centralizuotą, o plačiai paplitusią kontrolę. Taigi, kad stebėsenos veiksmai būtų veiksmingi, reikia pasirinkti tinkamą klausimą, arba, geriau sakant, „gerą klausimą”, kad galėtumėte kurti savo veiksmus ir pradėti kolektyvinį kelią. Nuo šiol pereinate nuo kompiliacinio aspekto prie aspekto, kurį galima pavadinti „politiniu”, t. y. įsikišimo į viešojo sprendimų priėmimo proceso sritį. 

Patirti

Viena svarbi prielaida: norint rasti „gerus stebėsenos klausimus”, reikia atsižvelgti į tai, kad jie priklauso pilietinei ir politinei sričiai ir gerokai skiriasi nuo individualių ir introspektyvių klausimų, kuriems, mūsų nuomone, galioja principas „nėra blogų klausimų”.

Todėl kalbėdami apie „gerus stebėsenos klausimus” (priešingai nei apie „blogus stebėsenos klausimus”) turime omenyje tinkamus ir gerai parengtus pilietinius klausimus. Yra 8 kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti: 1) yra tik vienas geras klausimas; 2) jis turėtų atitikti jūsų jaunimo bendruomenės interesus ir gebėjimus; 3) geras klausimas skirtas ne tik specialistams; 4) geras klausimas susijęs su kontekstu, kuriame gyvena jūsų jaunimo grupė; 5) jame nagrinėjama siaura tema; 6) jis reiškia atsakymą, kurį galima veiksmingai stebėti; 7) jis reikalauja realaus atsakymo; 8) gerame klausime nustatytas pagrįstas terminas susisiekti.

Norėdami geriau suprasti 8 kriterijus, galite susipažinti su ištrauka iš „You Monitor” priemonių rinkinio.

Veiksmas