Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Опишете место на инклузивно општество што го знаете или го замислувате

Желби Култура на интегритет Општествена доверба Само-набљудување Свесност

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-25

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

2/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-25

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

2/5
Преку оваа активност, учесниците се фокусираат на потребите и желбите, користејќи ја креативноста за да замислат идеално место или/општество каде што се чувствуваат удобно и каде што секој се чувствува добредојден.
Преку оваа активност, учесниците се фокусираат на потребите и желбите, користејќи ја креативноста за да замислат идеално место или/општество каде што се чувствуваат удобно и каде што секој се чувствува добредојден.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

 • Саморефлексијата има за цел да им покаже на младите дека тие се лично загрижени од темата
 • Водење на младите да ги споделат своите соништа и надежи за подобрување на нивната ситуација

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

Бура на идеи, тимска работа

ОПРЕМА

Картон, маркери, хартија

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

не е предвидено

Instructions

 • Предложете активност за пишување во слободна форма на следната тема: „Опишете место на отворена и инклузивна социјалност, каде што се создаваат еднакви и взаемни врски за поддршка, дури и меѓу луѓето кои припаѓаат на различни семејства, заедници и општествени класи. Овие можат да бидат или имагинарни или реални места и организации. Размислете за тешкотиите за создавање и функционирање на такви места и организации, како и за придобивките што би им биле дадени на сите и на општеството.
 • – Разговарајте со групата за различните визии што се појавија“.

POSSIBILE VARIATION

 • Ако се чувствуваат поудобно со други средства за изразување, младите учесници можат да ги цртаат или сликаат овие места и организации. Ако сакате, можете да создадете колективно уметничко дело со сите списи и слики.
 • Работилницата може да се подели во 2 фази:
 • А) Активност за пишување што треба да се направи како индивидуална домашна задачаidual homework
  Б) Сесија за размислување и дебата заедно (30 мин.)

DIGITAL TOOLS

За да ја спроведете оваа активност со едноставна и ефикасна дигитална алатка кликнете ТУКА!
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

 • Предложете активност за пишување во слободна форма на следната тема: „Опишете место на отворена и инклузивна социјалност, каде што се создаваат еднакви и взаемни врски за поддршка, дури и меѓу луѓето кои припаѓаат на различни семејства, заедници и општествени класи. Овие можат да бидат или имагинарни или реални места и организации. Размислете за тешкотиите за создавање и функционирање на такви места и организации, како и за придобивките што би им биле дадени на сите и на општеството.
 • – Разговарајте со групата за различните визии што се појавија“.

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

 • Ако се чувствуваат поудобно со други средства за изразување, младите учесници можат да ги цртаат или сликаат овие места и организации. Ако сакате, можете да создадете колективно уметничко дело со сите списи и слики.
 • Работилницата може да се подели во 2 фази:
 • А) Активност за пишување што треба да се направи како индивидуална домашна задачаidual homework
  Б) Сесија за размислување и дебата заедно (30 мин.)

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

За да ја спроведете оваа активност со едноставна и ефикасна дигитална алатка кликнете ТУКА!
Momo — More Monitoring Action in the EU