Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Бегство игра 2: Чувајте го чисто, Бронт!

Ангажман Игра за бегство Мониторинг на општото добро Мониторинг прашање Право да се знае Собирање на податоци

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-20

ПРИМЕНЛИВА ЗА
ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

3/5

ВРЕМЕ

60 мин

ГОЛЕМИНА НА ГРУПА

5-20

ПРИМЕНЛИВА ЗА ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

ДА

Ниво на тешкотија

3/5
Оваа активност им овозможува на учесниците да создадат кодекс на корисно и ефективно однесување преку заедничко дефинирање како групата треба да се однесува, со моќта што ја делегираат и нивната делегирана моќ.
Оваа активност им овозможува на учесниците да создадат кодекс на корисно и ефективно однесување преку заедничко дефинирање како групата треба да се однесува, со моќта што ја делегираат и нивната делегирана моќ.

РЕФЕРЕНТНА ТЕОРИЈА

ЦЕЛИ

Во оваа игра за бегство, акцијата за граѓанско следење е симулирана од А до Ш.

ВОЗРАСТ НА УЧЕСНИЦИТЕ

15 години

МЕТОДИ

Решавање проблеми, тимска работа

ОПРЕМА

Not needed

МАТЕРИЈАЛИ

не е предвидено

ИГРИ ЗА БЕГСТВО

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!

Instructions

Реката во вашиот град Бронт е во многу лоша состојба. Рибите умираат, на површината има чудни пени и лоши мириси. Но, не било отсекогаш вака… Можете ли да дознаете што се случило и да ја спасите реката?

POSSIBILE VARIATION

не е предвидено

DIGITAL TOOLS

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!
Momo — More Monitoring Action in the EU

ИНСТРУКЦИИ

Реката во вашиот град Бронт е во многу лоша состојба. Рибите умираат, на површината има чудни пени и лоши мириси. Но, не било отсекогаш вака… Можете ли да дознаете што се случило и да ја спасите реката?

МОЖНА ВАРИЈАЦИЈА

не е предвидено

ДИГИТАЛНИ АЛАТКИ

За работа на оваа тема, проверете ја нашата игра за бегство!
Momo — More Monitoring Action in the EU