Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Како да се само-набљудувате?

Предлагаме да поминете низ 5 повици на саморефлексија. Секојдневни прашања за секојдневни избори кои го промовираат интегритетот и ги спречуваат нејаснотиите.

Активности