Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Чекор 6

Претворете ги податоците во граѓански информации: напишете извештај

Разбери

Откако вашата група ќе го добие својот сет на податоци, време е да се фокусирате на релевантноста и комплетноста на податоците во споредба со оригинални прашања. Кои податоци ги нашла вашата група? Дали наидовте на некакви потешкотии во потрага по нив? Имаше ли јавна и политичка дебата околу темата? Водете ги да ги систематизираат податоците, да ги споредат и комбинираат јавните и граѓанските податоци и да ги истакнат најинтересните резултати што ги нашле.

Откако ќе се собере целиот материјал, групата треба да го направи употреблив и разбирлив преку, на пример, подобрување на приказот на информациите, користејќи графикони, шеми и записи, односно пишување извештај за следење. Ова е извештај во кој ги трансформирате собраните податоци во понатамошни и подетални прашања за прашањето што го истражувате. Функцијата на овој извештај е да комуницира со потенцијалната надворешна публика, но и да го сочува досегашната работа на групата. Оставете ги податоците да „зборуваат“ и фокусирајте се на тоа што недостасува.

Искуство

За да се напише извештај за следење, сите податоци треба да се систематизираат, споредат и комбинираат. Може да се спроведе анализа на контекстот, на пример со прелистување на мрежата и локалните медиуми за да се проверат говорите, интервјуата или изјавите во кои што се разговара за темата. Можете исто така да ги опишете сите аспекти на процесот на следење, на пр. зошто и како сте го спровеле мониторингот, податоците што се пронајдени и податоците што биле побарани/создадени.

Резултатите би можеле да се шират низ друштвените и локалните медиуми како средство за поттикнување на деба. На овој начин, членовите на локалната заедница можат да го дадат своето мислење и да слушаат предлози или постават какви било дополнителни прашања.

Делувај