Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

За Проектот

Подигнување на свеста и зголемување на компетенциите за активно граѓанство е од суштинско значење за борбата против корупцијата.

Младите се клучен столб во оваа визија, како и првите што ги трпат долгорочните ефекти од корупцијата. Од недостиг на станови до нееднаквост во образованието, корупцијата е основата на многу проблеми со кои се соочуваат младите денес.

Од таа причина, започнавме проект кој има за цел да ги обучи младинските работници и да ги поттикне младите да градат мониторинг заедници против корупцијата.
Запознајте го MoMoEU: Повеќе активности за следење во ЕУ!

Momo — More Monitoring Action in the EU

Проектот MoMoEU одговара на општиот недостаток на можности за обука на младински работници за специфичните теми на образование за интегритет и граѓански мониторинг.

Интерактивниот портал развиен од партнерите на MoMoEU нуди партиципативни материјали и дигитални алатки специјално дизајнирани за работа со млади луѓе на возраст од 15-25 години кои доаѓаат од различен национален и општествен контекст. Проектот им обезбедува на младите работници иновативен методолошки пристап и онлајн образовни ресурси. 
Со MoMoEU, младинските работници можат да ги ангажираат младите за поголема транспарентност и спречување на корупцијата, преку комбинирани или целосно дигитални активности (работа на далечина). 
Сакаме да ги поддржиме младите луѓе да го најдат својот пат за да бидат креатори на промени во нашето општество – и треба да ги зајакнеме врските помеѓу младите, образованието за интегритет и полињата за борба против корупцијата. .

MoMoEU се надоврзува на проектот You Monitor: сите содржини на порталот MoMoEU се засноваат на методологијата на You Monitor.

Ако ги користите нашите ресурси, ве молиме оставете ни повратни информации со оваа анкета !вашето искуство ни е важно!

IG: https://www.instagram.com/momoeuproject/
FB: https://www.facebook.com/momoeuproject

Momo — More Monitoring Action in the EU

За нас

Ние сме тим од осум непрофитни организации, кои доаѓаат од шест различни земји, кои обединуваат луѓе со десет различни националности. MoMoEU ја комбинира експертизата на антикорупционерите, со вештините и методологиите на младинските работници, педагозите и психолозите.

Овој проект е кофинансиран од Европската Унија (Erasmus+, KA2, Партнерства за соработка кај младите).

Истражете ги дополнителните ресурси: Сет Алатки You Monitor

You Monitor опфаќа неформални образовни ресурси за интегритет, граѓански мониторинг и антикорупција, наменет за младински работници и млади луѓе. Преку теоретски поглавјаза моќ и корупција и практични примери за активности што треба да се спроведуваат на лице место, сетот со алатки ги предизвикува младите да размислуваат за личната димензија на употребата и злоупотребата на моќта и да управуваат со потенцијалните конфликти на интереси во сопствените животи. Тој, исто така, обезбедува компас што ги води во следење на општото добро преку критичко набљудување на нивната околина и барање на одговорност од носителите на јавни одлуки.

You Monitor е проектот што му претходеше на MoMoEU и беше завршен во јануари 2023-та година со партнерство на седум организации. Исто така беше кофинансиран од Европската Унија во рамките на Програмата Еразмус+ (проект бр. 2020-2-DE04-KA205-019925).

Комплетот со алатки е достапен на 4 јазици (DE, EN, FR, IT), бесплатен за преземање, лиценциран и објавен под Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)