Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Pabėgimo žaidimas 1: sporto dilema

Galia Interesų konfliktas Pabėgimo žaidimas Sąmoningumas Savęs stebėjimas Sąžiningumo kultūra

LAIKAS

60 min

GRUPĖS DYDIS

5-20

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5

LAIKAS

60 min

GRUPĖS DYDIS

5-20

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5
Ši veikla leidžia dalyviams sukurti naudingo ir efektyvaus elgesio kodeksą, kartu apibrėžiant, kaip turi elgtis grupė, turėdama deleguotus įgaliojimus ir savo deleguotą galią.
Ši veikla leidžia dalyviams sukurti naudingo ir efektyvaus elgesio kodeksą, kartu apibrėžiant, kaip turi elgtis grupė, turėdama deleguotus įgaliojimus ir savo deleguotą galią.

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

Šiame pabėgimo žaidime bus sprendžiami klausimai apie sąžiningumą, interesų konfliktą ir galios dinamiką. Dalyviai kels sau klausimus ir susidurs su daugybe etinių dilemų.

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 15 metų

METODAI

Etinė dilema, kritinis mąstymas

ĮRANGA

Rašikliai, A4 formato popieriaus lapai, užrašų knygelės, flipchartas (arba skaitmeninis pristatymas)

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

For an immersive experience of this topic, check out our Escape Game!

Instructions

Jūsų tinklinio komanda siekia finalo, tačiau jai kelią pastojo keli iššūkiai ir jums teks priimti sudėtingus sprendimus. Kokiomis vertybėmis vadovausitės? Ir kokiais rezultatais?

POSSIBILE VARIATION

  • If you think it is necessary, at the very beginning, you can reflect on the concepts of entrusted power, abuse of power and conflict of interests by asking the participants to write three words defining, in their opinions, these concepts on post it notes. Then, everyone put them randomly on a flipchart and the group discuss them (instead of cards and flipchart, it is possible to use tools like ‘Mentimeter’ allowing young people to write words on their smartphones and send them on the screen)
  • Siekiant palengvinti dalyvavimą (ypač jaunų grupių), etines dilemas galima suvaidinti kaip teatralizuotą veiklą. Tam, beje, būtina iš anksto parengti scenarijų skirtingiems vaidmenims.

DIGITAL TOOLS

Experience an ethical dilemma through this escape game, a challenge for young people to engage themselves in a playful way! https://demo.libre.tools/momo-chat/rev27/
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

Jūsų tinklinio komanda siekia finalo, tačiau jai kelią pastojo keli iššūkiai ir jums teks priimti sudėtingus sprendimus. Kokiomis vertybėmis vadovausitės? Ir kokiais rezultatais?

GALIMI POKYČIAI

  • If you think it is necessary, at the very beginning, you can reflect on the concepts of entrusted power, abuse of power and conflict of interests by asking the participants to write three words defining, in their opinions, these concepts on post it notes. Then, everyone put them randomly on a flipchart and the group discuss them (instead of cards and flipchart, it is possible to use tools like ‘Mentimeter’ allowing young people to write words on their smartphones and send them on the screen)
  • Siekiant palengvinti dalyvavimą (ypač jaunų grupių), etines dilemas galima suvaidinti kaip teatralizuotą veiklą. Tam, beje, būtina iš anksto parengti scenarijų skirtingiems vaidmenims.

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Experience an ethical dilemma through this escape game, a challenge for young people to engage themselves in a playful way! https://demo.libre.tools/momo-chat/rev27/
Momo — More Monitoring Action in the EU