Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Kaip socialinės ir teisinės normos apibrėžia piktnaudžiavimą valdžia

Agentūra Galia Korupcija Mokymasis Savęs stebėjimas

LAIKAS

30 min

GRUPĖS DYDIS

5-25

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

NE

SUDĖTINGUMO LYGIS

5/5

LAIKAS

30 min

GRUPĖS DYDIS

5-25

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

NE

SUDĖTINGUMO LYGIS

5/5
Socialiniai ir teisiniai standartai gali skirtis, ypač kai kalbame apie piktnaudžiavimą valdžia. Šis užsiėmimas leidžia dalyviams sužinoti, kokie yra teisiniai standartai, ir palyginti juos su socialiniais standartais įvairiuose kontekstuose
Socialiniai ir teisiniai standartai gali skirtis, ypač kai kalbame apie piktnaudžiavimą valdžia. Šis užsiėmimas leidžia dalyviams sužinoti, kokie yra teisiniai standartai, ir palyginti juos su socialiniais standartais įvairiuose kontekstuose

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Suprasti skirtumą tarp socialinių ir teisinių normų, taikomų korupcijai apibrėžti ir sankcijoms už ją taikyti
 • Suprasti, kaip šie standartai gali keistis priklausomai nuo to, kokioje erdvėje ir laike esame

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

Smegenų šturmas, komandinis darbas

ĮRANGA

Dvi istorijos

MEDŽIAGOS

Dvi istorijos ATSISIŲSTI PDF

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

 • Perskaitykite istorijas (žr. „Medžiagos”) grupei (10 min.)
 • Aptarkite jas grupėje, remdamiesi toliau pateiktais klausimais (20 min.)
 • Padarykite išvadą apie veiklą vadovaudamiesi pasiūlymu „Jaunimo darbuotojams” (žr. „Medžiagos”) (10 min.)
 • 1 istorija
 • Pabaigoje niekas nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir joks nusikaltimas oficialiai nebuvo padarytas. Vis dėlto abu politikai dėl to, ką jie padarė (arba ko neišvengė), yra priversti atsistatydinti iš pareigų ir kuriam laikui pasitraukti iš politikos. Taigi, kas čia nutiko?
 • Pagalvokite, kaip skirtingai šiose dviejose istorijose nustatyti socialiniai standartai: ar sutinkate, kad šokolado plytelės pirkimas už valstybės pinigus turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu patikėta valdžia? Ar sutinkate, kad prabangaus laikrodžio atveju buvo pritaikytos sankcijos? Kodėl? Ar manote, kad verslininko vaidmuo laikrodžio atveju arba tai, kad ministras neturėjo tiesioginės naudos iš dovanos, gali kaip nors pakeisti atitinkamus socialinius standartus?
 • Jei „šokolado atvejis” būtų nutikęs antroje šalyje, ar būtų buvusi tokia pati reakcija? Kokia būtų buvusi reakcija, jei „laikrodžio atvejis” būtų įvykęs pirmoje šalyje?
 • Ką, jūsų nuomone, galima ir reikia laikyti korupcija, vertinant nuo „šokolado plytelės” iki „prabangaus laikrodžio”? Pateikite savo argumentus ir aptarkite juos su kitais.
 • 2 istorija
 • Aukščiau pateiktos istorijos susijusios su dviem jums pažįstamomis Europos šalimis: kaip manote, ar yra koks nors skirtumas, ar šios bendrovės sudarė korupcinį sandorį „savo šalyje”, ar užsienyje? Kodėl?
 • Kaip reaguotumėte, jei sužinotumėte, kad jūsų šalyje ar regione įsikūrusi bendrovė mokėjo kyšius užsienyje? O jei užsienio bendrovė „importavo” korupciją į jūsų šalį?
 • Pagalvokite apie šių istorijų dalyvius: kas yra korumpuoti veikėjai, kurie pelnosi iš šių korupcinių veiksmų? Kas yra aukos? Kas turėtų taikyti sankcijas bendrovėms?

POSSIBILE VARIATION

Pristatykite grupei tik vieną arba abi istorijas. Kiekvieną istoriją taip pat galite paskirti vienai grupės pusei, o po to pasidalyti abiejų istorijų išvadomis ir jas aptarti plenariniame posėdyje

DIGITAL TOOLS

Nepateikta
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Perskaitykite istorijas (žr. „Medžiagos”) grupei (10 min.)
 • Aptarkite jas grupėje, remdamiesi toliau pateiktais klausimais (20 min.)
 • Padarykite išvadą apie veiklą vadovaudamiesi pasiūlymu „Jaunimo darbuotojams” (žr. „Medžiagos”) (10 min.)
 • 1 istorija
 • Pabaigoje niekas nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir joks nusikaltimas oficialiai nebuvo padarytas. Vis dėlto abu politikai dėl to, ką jie padarė (arba ko neišvengė), yra priversti atsistatydinti iš pareigų ir kuriam laikui pasitraukti iš politikos. Taigi, kas čia nutiko?
 • Pagalvokite, kaip skirtingai šiose dviejose istorijose nustatyti socialiniai standartai: ar sutinkate, kad šokolado plytelės pirkimas už valstybės pinigus turėtų būti laikomas piktnaudžiavimu patikėta valdžia? Ar sutinkate, kad prabangaus laikrodžio atveju buvo pritaikytos sankcijos? Kodėl? Ar manote, kad verslininko vaidmuo laikrodžio atveju arba tai, kad ministras neturėjo tiesioginės naudos iš dovanos, gali kaip nors pakeisti atitinkamus socialinius standartus?
 • Jei „šokolado atvejis” būtų nutikęs antroje šalyje, ar būtų buvusi tokia pati reakcija? Kokia būtų buvusi reakcija, jei „laikrodžio atvejis” būtų įvykęs pirmoje šalyje?
 • Ką, jūsų nuomone, galima ir reikia laikyti korupcija, vertinant nuo „šokolado plytelės” iki „prabangaus laikrodžio”? Pateikite savo argumentus ir aptarkite juos su kitais.
 • 2 istorija
 • Aukščiau pateiktos istorijos susijusios su dviem jums pažįstamomis Europos šalimis: kaip manote, ar yra koks nors skirtumas, ar šios bendrovės sudarė korupcinį sandorį „savo šalyje”, ar užsienyje? Kodėl?
 • Kaip reaguotumėte, jei sužinotumėte, kad jūsų šalyje ar regione įsikūrusi bendrovė mokėjo kyšius užsienyje? O jei užsienio bendrovė „importavo” korupciją į jūsų šalį?
 • Pagalvokite apie šių istorijų dalyvius: kas yra korumpuoti veikėjai, kurie pelnosi iš šių korupcinių veiksmų? Kas yra aukos? Kas turėtų taikyti sankcijas bendrovėms?

GALIMI POKYČIAI

Pristatykite grupei tik vieną arba abi istorijas. Kiekvieną istoriją taip pat galite paskirti vienai grupės pusei, o po to pasidalyti abiejų istorijų išvadomis ir jas aptarti plenariniame posėdyje

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Nepateikta
Momo — More Monitoring Action in the EU