Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Galios molekulė

Galia Sąmoningumas Savęs stebėjimas

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

2/5
Šio užsiėmimo tikslas – sudaryti „molekulių” schemą, kurioje būtų pavaizduoti įvairūs galios santykiai, su kuriais kiekvienas žmogus susiduria kasdieniame gyvenime, ir priversti dalyvius susimąstyti apie visur esančią galią, jos ypatingą pobūdį ir, atitinkamai, apie tai, kaip kiekvienas gali ja naudotis.
Šio užsiėmimo tikslas – sudaryti „molekulių” schemą, kurioje būtų pavaizduoti įvairūs galios santykiai, su kuriais kiekvienas žmogus susiduria kasdieniame gyvenime, ir priversti dalyvius susimąstyti apie visur esančią galią, jos ypatingą pobūdį ir, atitinkamai, apie tai, kaip kiekvienas gali ja naudotis.

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Suprasti socialinių vaidmenų, atliekamų asmeniniame gyvenime, skaičių ir įvairovę
 • Pripažinti galią kaip savo socialinės tapatybės dalį ir kaip savęs pažinimo tikslą

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 13 metų

METODAI

Smegenų šturmas, kolektyvinė diskusija

ĮRANGA

Rašikliai, A4 formato popieriaus lapai

MEDŽIAGOS

Nepateikta

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

Nepateikta

Instructions

 • Paprašykite dalyvių mintyse atsakyti į klausimą „Kas aš esu?” (2 min.)
 • Paprašykite dalyvių pagalvoti apie savo gyvenimo sferas, kuriose jie turi galios (pavyzdžiui, šeimos sferą, mokyklą, darbą, vartojimą ir t. t.), ir pavaizduoti jas popieriuje apskritimais. Tegul nupiešia tokius apskritimus, kokio dydžio, dalyvio manymu, yra jo vaidmenys juose. Tada paprašykite dalyvių nubrėžti liniją, kuri vaizduotų, kaip šios sferos susijusios viena su kita (5 min.)
 • Paprašykite dalyvių apmąstyti, kokius jausmus patiria dėl savo vaidmenų šiose sferose, ir šalia sferų parašyti šiuos jausmus vaizduojančius būdvardžius (pvz., piktas, liūdnas, laimingas ir t. t.) (5 min.)
 • Paprašykite dalyvių prie tų sferų, kuriose jie norėtų turėti daugiau galios, šalia tų, kuriose jie norėtų turėti mažiau galios, parašyti pliuso ženklą, šalia tų, kuriose jie jaučiasi turintys tinkamą galios kiekį, parašyti minuso ženklą, šalia tų, kuriose jie jaučiasi turintys tinkamą galios kiekį, parašyti lygybės ženklą. Pabandykite pabrėžti, kad kartais galite liūdėti dėl vaidmens, kuriame esate galingas, ir atvirkščiai: šie galios santykiai kartais nėra linijiniai (5 min.)
 • Dabar paprašykite dalyvių paimti naują popieriaus lapą ir nupiešti arba surašyti vaidmenis tokia svarbos jų gyvenime tvarka, kokia jie norėtų, kad jie augtų. (5 min.)
Paskatinkite grupę aptarti savo galios sferas (10-20 min.) NB: Būkite atsargūs, kad dalyviai nesijaustų silpni, bet pasistenkite kartu išanalizuoti jų situaciją ir paprašykite, kad jie įžvelgtų būdą, kaip įgalinti save.

POSSIBILE VARIATION

Nepateikta

DIGITAL TOOLS

Skirtingiems veiklos aspektams palengvinti galite naudoti įvairias skaitmenines priemones. Štai priemonės, kurias galite apsvarstyti:

 1.          Naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pavyzdžiui, Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kurioje galima rengti internetinius susitikimus ir pertraukų kambarius.

 2.          Naudokite internetines bendradarbiavimo lentos platformas, pavyzdžiui, MiroarbaMURAL, kurios leidžia dalyviams kurti ir braižyti apskritimus ir linijas, vaizduojančias jų gyvenimo sritis ir jų tarpusavio ryšį, rašyti būdvardžius, nustatyti sričių prioritetus ir pan.

 3.          Naudokite vaizdo konferencijų platformos pokalbių arba žinučių siuntimo funkcijas, kad dalyviai galėtų bendrauti užsiėmimo metu.

  4.     Stebėkite savo laiką naudodamiesi internetiniu chronometru arba laikmačio svetaine. Pavyzdžiui, galite naudotis tokiomis svetainėmis kaip Online-Stopwatch.com.

  Prieš pradėdami veiklą įsitikinkite, kad dalyviai yra susipažinę su priemonėmis, kurias planuojate naudoti, ir pateikite aiškias instrukcijas, kaip jas pasiekti ir naudoti. Iš anksto išbandykite priemones ir darbo eigą, kad užtikrintumėte sklandų ir veiksmingą internetinį užsiėmimą..

Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Paprašykite dalyvių mintyse atsakyti į klausimą „Kas aš esu?” (2 min.)
 • Paprašykite dalyvių pagalvoti apie savo gyvenimo sferas, kuriose jie turi galios (pavyzdžiui, šeimos sferą, mokyklą, darbą, vartojimą ir t. t.), ir pavaizduoti jas popieriuje apskritimais. Tegul nupiešia tokius apskritimus, kokio dydžio, dalyvio manymu, yra jo vaidmenys juose. Tada paprašykite dalyvių nubrėžti liniją, kuri vaizduotų, kaip šios sferos susijusios viena su kita (5 min.)
 • Paprašykite dalyvių apmąstyti, kokius jausmus patiria dėl savo vaidmenų šiose sferose, ir šalia sferų parašyti šiuos jausmus vaizduojančius būdvardžius (pvz., piktas, liūdnas, laimingas ir t. t.) (5 min.)
 • Paprašykite dalyvių prie tų sferų, kuriose jie norėtų turėti daugiau galios, šalia tų, kuriose jie norėtų turėti mažiau galios, parašyti pliuso ženklą, šalia tų, kuriose jie jaučiasi turintys tinkamą galios kiekį, parašyti minuso ženklą, šalia tų, kuriose jie jaučiasi turintys tinkamą galios kiekį, parašyti lygybės ženklą. Pabandykite pabrėžti, kad kartais galite liūdėti dėl vaidmens, kuriame esate galingas, ir atvirkščiai: šie galios santykiai kartais nėra linijiniai (5 min.)
 • Dabar paprašykite dalyvių paimti naują popieriaus lapą ir nupiešti arba surašyti vaidmenis tokia svarbos jų gyvenime tvarka, kokia jie norėtų, kad jie augtų. (5 min.)
Paskatinkite grupę aptarti savo galios sferas (10-20 min.) NB: Būkite atsargūs, kad dalyviai nesijaustų silpni, bet pasistenkite kartu išanalizuoti jų situaciją ir paprašykite, kad jie įžvelgtų būdą, kaip įgalinti save.

GALIMI POKYČIAI

Nepateikta

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

Skirtingiems veiklos aspektams palengvinti galite naudoti įvairias skaitmenines priemones. Štai priemonės, kurias galite apsvarstyti:

 1.          Naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pavyzdžiui, Zoom, arba bet kurią kitą platformą, kurioje galima rengti internetinius susitikimus ir pertraukų kambarius.

 2.          Naudokite internetines bendradarbiavimo lentos platformas, pavyzdžiui, MiroarbaMURAL, kurios leidžia dalyviams kurti ir braižyti apskritimus ir linijas, vaizduojančias jų gyvenimo sritis ir jų tarpusavio ryšį, rašyti būdvardžius, nustatyti sričių prioritetus ir pan.

 3.          Naudokite vaizdo konferencijų platformos pokalbių arba žinučių siuntimo funkcijas, kad dalyviai galėtų bendrauti užsiėmimo metu.

  4.     Stebėkite savo laiką naudodamiesi internetiniu chronometru arba laikmačio svetaine. Pavyzdžiui, galite naudotis tokiomis svetainėmis kaip Online-Stopwatch.com.

  Prieš pradėdami veiklą įsitikinkite, kad dalyviai yra susipažinę su priemonėmis, kurias planuojate naudoti, ir pateikite aiškias instrukcijas, kaip jas pasiekti ir naudoti. Iš anksto išbandykite priemones ir darbo eigą, kad užtikrintumėte sklandų ir veiksmingą internetinį užsiėmimą..

Momo — More Monitoring Action in the EU