Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Duomenų paieškos simuliacija

Atviri duomenys Bendrojo gėrio stebėsena Duomenų rinkimas Mokymasis

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

3/5

LAIKAS

90 min

GRUPĖS DYDIS

5-30

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

3/5
Ši veikla yra modeliavimo pratimas, padedantis dalyviams pasitikėti duomenų rinkimo procesu. Tai ypač naudinga dirbant su grupėmis, kurios turi labai elementarų bendrų įgūdžių lygį. Prieš pradedant rinkti duomenis, labai rekomenduojama įgyvendinti ir ankstesnę veiklą ‘Pasirink, ką norite stebėti’
Ši veikla yra modeliavimo pratimas, padedantis dalyviams pasitikėti duomenų rinkimo procesu. Tai ypač naudinga dirbant su grupėmis, kurios turi labai elementarų bendrų įgūdžių lygį. Prieš pradedant rinkti duomenis, labai rekomenduojama įgyvendinti ir ankstesnę veiklą ‘Pasirink, ką norite stebėti’

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

Patirti ir įgyti pasitikėjimo duomenų rinkimo procesu

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 15 metų

METODAI

Komandinis darbas

ĮRANGA

nešiojamas kompiuteris kiekvienai darbo grupei su bendromis duomenų rinkimo lentelėmis, vaizdo projektorius, institucijų ir informacijos šaltinių, susijusių su pasirinkta tema, sąrašas, plakatai, žymekliai, popierius, rašikliai

MEDŽIAGOS

Duomenų paieškos simuliacija ATSISIŲSTI PDF

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

For an immersive experience of this topic, check out our PABĖGIMO ŽAIDIMAI!

Instructions

 • Kaip įvadinį žingsnį į veiklą, paaiškinkite dalyviams procesą, kurio reikia laikytis, ir paprašykite įsivaizduoti save kaip grupę, jau suformuotą pasirinkta tema. Nurodykite, kad šia veikla siekiama suteikti pirmąjį požiūrį į stebėjimo procesą, kuris bus vykdomas naudojant šį modeliavimą. Anksčiau turėjote pasirinkti galimų duomenų šaltinių, susietų su dominančia tema, sąrašą (5 min.)
 • Suskirstykite dalyvius į grupes, įsitikinkite, kad subalansuoja jau turimus įgūdžius. Atsitiktinai priskirkite tikrintinus šaltinius ir kiekvienai grupei pateikite kai kurių anksčiau paruoštų lentelių kopiją, pageidautina skaitmeniniu ir bendrinamu formatu. Kiekviena grupė turi turėti nešiojamąjį kompiuterį arba kompiuterį (maks. 60 min.)
 • Šio tyrimo etapo pabaigoje grįžkite į plenarinę sesiją. Kiekviena grupė savo rezultatus pristato naudodama vaizdo projektorių, nepamiršdama paminėti visus sunkumus, su kuriais susidūrė savo darbe (40 min.)
 • Pasibaigus pristatymui, atskirų grupių duomenų rinkimo lenteles sudėkite į bendrą lentelę ir užduokite šiuos klausimus (15 min.) diskutuoti apie rastų duomenų kokybę ir kiekį:
 • a. Ar po pirmosios paieškos reikėjo papildomų duomenų? Kodėl?
 • b. Ar yra kokių nors konkrečių duomenų, kurių, jūsų nuomone, reikia, bet nepavyko rasti?
N.B.: Šiame etape galima remtis grupės poreikiais, patikrinti, ar jie kaip nors buvo patenkinti.

POSSIBILE VARIATION

Taip pat galite pradėti nuo mažesnių grupių su mažiau laiko ir palaipsniui jungti į didesnes grupes, bendrai diskutuodami apie atliktą darbą kiekvieną kartą, kai vyksta prisijungimo sesija). Pabaigoje turėsite dvi grupes, atstovaujančias visiems plenarinio posėdžio dalyviams.

DIGITAL TOOLS

 1. Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., „Zoom“, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, bet taip pat ir atskirų grupių kambarius.
 2. Dokumentams bendrinti naudokite Google drive, Dropbox, Microsoft OneDrive ar bet kurią kitą debesies paslaugą: ja galima dalytis iš anksto pasirinktų duomenų lentelėmis, kad vartotojai galėtų spustelėti nuorodas ir bendrai tirti pateiktus duomenis.
 3. Išvadoms daryti ir pristatyti galima naudoti internetines bendradarbiavimo lentų platformas, tokias kaip Miro ar Canva.
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Kaip įvadinį žingsnį į veiklą, paaiškinkite dalyviams procesą, kurio reikia laikytis, ir paprašykite įsivaizduoti save kaip grupę, jau suformuotą pasirinkta tema. Nurodykite, kad šia veikla siekiama suteikti pirmąjį požiūrį į stebėjimo procesą, kuris bus vykdomas naudojant šį modeliavimą. Anksčiau turėjote pasirinkti galimų duomenų šaltinių, susietų su dominančia tema, sąrašą (5 min.)
 • Suskirstykite dalyvius į grupes, įsitikinkite, kad subalansuoja jau turimus įgūdžius. Atsitiktinai priskirkite tikrintinus šaltinius ir kiekvienai grupei pateikite kai kurių anksčiau paruoštų lentelių kopiją, pageidautina skaitmeniniu ir bendrinamu formatu. Kiekviena grupė turi turėti nešiojamąjį kompiuterį arba kompiuterį (maks. 60 min.)
 • Šio tyrimo etapo pabaigoje grįžkite į plenarinę sesiją. Kiekviena grupė savo rezultatus pristato naudodama vaizdo projektorių, nepamiršdama paminėti visus sunkumus, su kuriais susidūrė savo darbe (40 min.)
 • Pasibaigus pristatymui, atskirų grupių duomenų rinkimo lenteles sudėkite į bendrą lentelę ir užduokite šiuos klausimus (15 min.) diskutuoti apie rastų duomenų kokybę ir kiekį:
 • a. Ar po pirmosios paieškos reikėjo papildomų duomenų? Kodėl?
 • b. Ar yra kokių nors konkrečių duomenų, kurių, jūsų nuomone, reikia, bet nepavyko rasti?
N.B.: Šiame etape galima remtis grupės poreikiais, patikrinti, ar jie kaip nors buvo patenkinti.

GALIMI POKYČIAI

Taip pat galite pradėti nuo mažesnių grupių su mažiau laiko ir palaipsniui jungti į didesnes grupes, bendrai diskutuodami apie atliktą darbą kiekvieną kartą, kai vyksta prisijungimo sesija). Pabaigoje turėsite dvi grupes, atstovaujančias visiems plenarinio posėdžio dalyviams.

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

 1. Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., „Zoom“, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, bet taip pat ir atskirų grupių kambarius.
 2. Dokumentams bendrinti naudokite Google drive, Dropbox, Microsoft OneDrive ar bet kurią kitą debesies paslaugą: ja galima dalytis iš anksto pasirinktų duomenų lentelėmis, kad vartotojai galėtų spustelėti nuorodas ir bendrai tirti pateiktus duomenis.
 3. Išvadoms daryti ir pristatyti galima naudoti internetines bendradarbiavimo lentų platformas, tokias kaip Miro ar Canva.
Momo — More Monitoring Action in the EU