Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Ar žinote savo troškimus? Ar žinote savo poreikius? Ar galite nustatyti, kas yra jūsų asmeninis gėris?

Kiekvienas bendrojo gėrio stebėsenos procesas prasideda nuo jūsų pačių: savo norų ir poreikių nustatymo.

Reliame gyvenime gali būti sunku suvokti visus savo troškimus ir poreikius. Tačiau juos būtina žinoti ir atpažinti, kad suprastume, kokiais būdais korupcija gali trukdyti mums eiti keliu arba pasiūlyti save kaip rizikingą trumpąjį kelią.

Deja, plačiai paplitęs šešėlinės praktikos ir „trumpųjų kelių” įteisinimas:jie atrodo kaip lengvas kelias, kuriuo einant galima greitai pasiekti savo tikslų. Tačiau net jei toks požiūris dažnai atrodo veiksmingas sprendimas siekiant asmeninių tikslų, jo pasekmės neigiamai veikia kitus. Apskritai pritarimo korupcijai kultūra gali taip rimtai pakenkti mūsų gyvenimo projektams, kad rizikuojame atsisakyti savo svajonių.

Būdami žmonėmis, trokštame ne tik realizuoti save, bet ir džiaugtis aplinka, gauti gerą medicininę priežiūrą, kokybišką išsilavinimą ir t. t. Korupcija gali trukdyti tai daryti, nukreipdama viešuosius išteklius nuo kolektyvinės naudos į nedaugelio rankas ir taip sukeldama dideles tiesiogines išlaidas mūsų kasdieniame gyvenime: galime tai laikyti žmogaus teisių varžymu.

Sąžiningumo kultūra stengiasi pašalinti korupcijos ir neetiško elgesio keliamas kliūtis, priversti žmones atsisakyti trumpiausių kelių ir taip užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę siekti savo norų ir poreikių. Kiekvienas turi teisę siekti savo svajonių ir niekas nenusipelno būti paliktas nuošalyje

Suprasti

Apibrėžimo dėžutė

Terminas „noras” lotyniškai reiškia du vienas kitą papildančius, bet skirtingus aspektus: aistrą kažko siekti kuri verčia suaktyvėti, suprasti, kas yra tas „kažkas”, ir stengtis jį pasiekti; trūkumo jausmą, kažko, ko trūksta, ką reikia išpildyti ar pakeisti, jausmą.

Pirmąja prasme jis reiškia „pašaukimą kažkam”, paprastai susijusį su pomėgiu, pavyzdžiui, kai trokštame dirbti savo svajonių darbą.

Antrąja prasme tai reiškia, kad suvokiame „kažko trūkumą”, paprastai susijusį su tiesioginiu poreikiu, kurį trokštame patenkinti. Pavyzdžiui, galime trokšti pakeisti savo rajoną, kad atsirastų specialios erdvės ar iniciatyvos jaunimui, jei jų nėra.

Šiuo požiūriu korupcija gali būti kliūtis mūsų troškimams (interesų požiūriu) įgyvendinti,o tai tiesiogiai kainuoja mūsų gyvybes.. Kartu korupcija yra viena iš pagrindinių mūsų troškimų (poreikių požiūriu) nepatenkinimo priežasčių, dėl kurios atsiranda netiesioginės išlaidos, darančios ilgalaikį poveikį mūsų gyvenimo patirčiai.

Klausimai apmąstymams

Pavyzdžiai

Pagalvokite apie situaciją, kai netoli jūsų namų išsilieja teršalai ir kelia jums nerimą.Veikdami savo interesais ir saugodami aplinką netoli savo namų, jūs iš tikrųjų veikiate didesnei visuomenės gerovei. Lygiai taip pat užtikrinant, kad, pavyzdžiui, ligoninė būtų pastatyta laikantis teisėtumo ir funkcionalumo kriterijų, ne tik padedama užtikrinti teisę į bendrą sveikatos priežiūrą, bet ir jūsų asmeninę galimybę pasinaudoti veiksminga ligonine, kai jums jos prireikia. Pabandykite pagalvoti apie problemą, kuri iškilo jūsų daugiabučiame name, gatvėje ar rajone. Kokią įtaką ji daro jūsų gyvenimui? Ir kokį poveikį ji galėtų turėti miestui apskritai?

Pabandykite į nustatytą problemą pažvelgti principų požiūriu: kokios teisės būtų apsaugotos užkirtus kelią šiai problemai arba ją išsprendus? Ar ji susijusi su vertybe, funkcija ar saugos aspektu?

Dabar pabandykite pažvelgti į problemą, kuri iškilo nacionaliniu lygmeniu jūsų šalyje – galbūt apie ją buvo kalbama žiniasklaidoje. Kaip ji veikia tinkamą valstybės veiklą?

Pabandykite į tą pačią problemą pažvelgti iš visiškai asmeninės perspektyvos. Kokių galimų pasekmių, net ir ilgalaikių, ši problema galėtų turėti jūsų asmeniniam gyvenimui, jei ji nebūtų išspręsta? Arba ar yra pavojus, kad ji gali jums tiesiogiai ar netiesiogiai pakenkti (pvz., apriboti jūsų galimybes ką nors daryti)?

Veiksmas

Naršykite ir rinkitės iš daugybės seminarų veiklų, naudodamiesi mūsų filtravimo sistema

Išskleisti

Korupcijos kaina

Korupcija mums ir visuomenei kainuoja daugybę nuostolių. Tiesioginė korupcijos kaina – tai valstybės pinigai ar kita nauda (kurią moka visi mokėtojai), patekusi į kelių asmenų privačias kišenes, pvz., kyšio forma. Kita „tiesioginė” korupcijos kaina gali būti prasta viešųjų paslaugų kokybė ir jos pasekmės, pavyzdžiui, blogo asfalto kelias, kuriame atsiranda daug duobių, ir dėl šių duobių sukeltos automobilių avarijos. Korupcija taip pat sukelia daug „netiesioginių” išlaidųnes sprendimų priėmimo procesas nukreipiamas į tai, kas labiau apsimoka korumpuotiesiems, o ne į visuomenės poreikius ar interesus. Tokia dinamika ilgainiui didina nelygybę, sukuria sąnaudas dėl nerealizuotos naudos (pvz., mokykla, kurią reikia renovuoti, bet ji nebuvo renovuota vietoj to), neskatina investicijų ir smukdo ekonomiką. Įmonės vertinamos pagal kyšius, o ne pagal efektyvumą, todėl keičiasi rinkos konkurencija. Galiausiai tai pakerta žmonių pasitikėjimą politika, institucijomis ir vieni kitais.

Etimologinės žodžio "norėti" šaknys

Į lotynų kalbą „noras” verčiamas žodžiu „desiderium”, kurį sudaro prieveiksmis „de-” (turintis neigiamą reikšmę, paprastai reiškiantis trūkumą) ir žodis „sidus” (reiškiantis „žvaigždė”): “de-sidus”, pažodžiui „žvaigždžių trūkumas” (taigi, ko nors netekimas). Iš šio termino kilęs itališkas žodis „desiderio”, prancūziškas „désir”, ispaniškas „deseo” ir angliškas „desire”.

Kita vertus, vokiškai „desiderium” verčiamas žodžiu „Wunsch” (iš jo tiesiogiai kilęs angliškas žodis „wish”) ir reiškia „priesaiką” kam nors (priešingai užgaidai), taigi veda prie pašaukimo kam nors, ko reikia siekti, pasiekti, sąvokos.