Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

Pateikime FOIA užklausą!

Atviri duomenys Bendrojo gėrio stebėsena Duomenų rinkimas Įsitraukimas Teisė žinoti

LAIKAS

2 h

GRUPĖS DYDIS

5-25

TAIKOMA
SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

1/5

LAIKAS

2 h

GRUPĖS DYDIS

5-25

TAIKOMA SKAITMENINĖMS PRIEMONĖMS

TAIP, naudojant išorinę programinę įrangą

SUDĖTINGUMO LYGIS

1/5
Šia veikla siekiama išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai FOIA (informacijos laisvės akto) prašymo elementai
Šia veikla siekiama išsiaiškinti, kokie yra pagrindiniai FOIA (informacijos laisvės akto) prašymo elementai

TEORINĖ NUORODA

TIKSLAI

 • Išsiaiškinti, kaip veikia valdžios institucijų ir institucijų vykdomas viešųjų duomenų atskleidimas ir kokie yra pagrindiniai FOIA (informacijos laisvės akto) prašymo elementai
 • Bendradarbiavimas ir mokymasis, kaip surinkti geriausius elementus ir praktiką bendram tikslui pasiekti

DALYVIŲ AMŽIUS

Nuo 15 metų

METODAI

minčių šturmas, kolektyvinė diskusija, komandinis darbas

ĮRANGA

gairės jaunimo darbuotojams (su nuorodomis, kaip sudaryti FOIA užklausą), popieriaus lapas su diagrama, kartonas, žymekliai, rašikliai, A4 formato popierius

MEDŽIAGOS

FOIA užklausą ATSISIŲSTI PDF

PABĖGIMO ŽAIDIMAI

For an immersive experience of this topic, check out our PABĖGIMO ŽAIDIMAI!

Instructions

 • Sudarykite kolektyvinį minčių šturmą apie „prieigos prie informacijos“ sąvoką: parašykite ją kartono centre ir paprašykite dalyvių išreikšti visas su ja susijusias mintis, žodžius ir charakteristikas, jų nuomone (10 min.)
 • Aptarkite su visa grupe, pradedant nuo to, kas paaiškėjo, apie tai, kas yra viešieji duomenys, kodėl svarbu jų prašyti valstybės institucijoms ir institucijoms ir kas yra FOIA prašymas bei 5 bendrosios jo charakteristikos (žr. medžiagą) (20 min.)
 • Nuspręskite, kurioje srityje ar srityje norite prašyti viešųjų duomenų, pvz., aplinkosaugos klausimai, valstybės biudžetas ar išlaidos, viešosios sutartys, visuomenės sveikata, transportas ir infrastruktūra ir kt., ir nustatykite, kokios informacijos norite prašyti*, pavyzdys:
  • Aplinkosaugos klausimais: vandens užterštumo lygio analizė / Investicijų į upės krantų apsaugą suma / Upės krantų valymo viešojo pirkimo suma ir apdovanotos įmonės pavadinimas ir kt.
  • Visuomenės sveikatai: visa vyriausybės į visuomenės sveikatą investuota suma ir viso valstybės biudžeto, kuriam ji atstovauja, procentinė dalis / 10 geriausių įmonių, laimėjusių daugiausia visuomenės sveikatos sutarčių (10 min.)
 • Padalinkite dalyvius į mažesnes grupes ir paprašykite jų ieškoti internete reikalingos informacijos, kad būtų galima parašyti nuoseklų FOIA užklausą, įskaitant 5 charakteristikas (10 min.).
 • NB: Padėkite dalyviams nustatyti kompetentingą valdžios instituciją ar instituciją, kuri turėtų turėti šią informaciją, atsižvelgiant į tai, ar informacija turėtų būti skelbiama nacionaliniu, vietos ar savivaldybės lygiu pagal skirtingas kompetencijas.
 • Paprašykite grupių parašyti FOIA prašymą, atsižvelgiant į 5 bendrąsias charakteristikas / elementus (20-30 min.)
 • Kiekviena grupė pateikia FOIA užklausą visai grupei (kiekviena grupė po 5 min.), konkrečiai nurodydama: kokios informacijos jie prašė, kodėl, jų nuomone, ši informacija turėtų būti vieša, kuriai institucijai ji pateiktų prašymą ir kodėl (10–25 m. min pagal grupių skaičių). Užsirašykite ant popieriaus lapo su diagrama ir patikrinkite, ar konkreti grupė pasiekia 5 charakteristikas / elementus (žr. „Medžiagos“)
 • Pradėkite kolektyvinę diskusiją su visais dalyviais apie visų grupių pateiktus FOIA prašymus, bandydami suprasti, kaip grupės sprendė (ar ne) 5 savybes / elementus, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokius tikslus pasiekė (30 min.)
 • Kai kurie klausimai, kurie gali paskatinti galutinę kolektyvinę diskusiją:
 • Kokie sunkumai kilo sprendžiant/pasirinkus, kokios informacijos prašyti?
 • Kokie sunkumai kilo žinant, ar informacija, kurios grupė norėjo paklausti, buvo laikoma vieša?
 • Kokie buvo sunkumai nustatant kompetentingą valdžios instituciją ir surandant tinkamą adresą?
 • Kokie sunkumai kilo rašant prašymą? Kurios dalys buvo lengviausios?
 • Kurie FOIA prašymai geriausiai pasiekė tikslą pagal būtinas charakteristikas?

POSSIBILE VARIATION

Jei dalyvių skaičius nedidelis, jie gali vykdyti veiklą kolektyviai vienoje didelėje grupėje

DIGITAL TOOLS

 • Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., „Zoom“, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, bet taip pat ir atskirų grupių kambarius.
 • Internetinės bendradarbiavimo lentos platformos, tokios kaip Miro ar Canva gali būti naudojamos pradiniam
 • minčių šturmui apie „prieigos prie informacijos“ sąvoką.
 • Naudokite Google drive, diska, Dropbox, Microsoft OneDrive ar bet kurią kitą debesies paslaugą, kad galėtumėte bendrinti lenteles skaitmeniniu formatu (word, excel, ppt), kuri leidžia vartotojams įterpti duomenis ir informaciją bei sukurti FOIA.
Momo — More Monitoring Action in the EU

INSTRUKCIJOS

 • Sudarykite kolektyvinį minčių šturmą apie „prieigos prie informacijos“ sąvoką: parašykite ją kartono centre ir paprašykite dalyvių išreikšti visas su ja susijusias mintis, žodžius ir charakteristikas, jų nuomone (10 min.)
 • Aptarkite su visa grupe, pradedant nuo to, kas paaiškėjo, apie tai, kas yra viešieji duomenys, kodėl svarbu jų prašyti valstybės institucijoms ir institucijoms ir kas yra FOIA prašymas bei 5 bendrosios jo charakteristikos (žr. medžiagą) (20 min.)
 • Nuspręskite, kurioje srityje ar srityje norite prašyti viešųjų duomenų, pvz., aplinkosaugos klausimai, valstybės biudžetas ar išlaidos, viešosios sutartys, visuomenės sveikata, transportas ir infrastruktūra ir kt., ir nustatykite, kokios informacijos norite prašyti*, pavyzdys:
  • Aplinkosaugos klausimais: vandens užterštumo lygio analizė / Investicijų į upės krantų apsaugą suma / Upės krantų valymo viešojo pirkimo suma ir apdovanotos įmonės pavadinimas ir kt.
  • Visuomenės sveikatai: visa vyriausybės į visuomenės sveikatą investuota suma ir viso valstybės biudžeto, kuriam ji atstovauja, procentinė dalis / 10 geriausių įmonių, laimėjusių daugiausia visuomenės sveikatos sutarčių (10 min.)
 • Padalinkite dalyvius į mažesnes grupes ir paprašykite jų ieškoti internete reikalingos informacijos, kad būtų galima parašyti nuoseklų FOIA užklausą, įskaitant 5 charakteristikas (10 min.).
 • NB: Padėkite dalyviams nustatyti kompetentingą valdžios instituciją ar instituciją, kuri turėtų turėti šią informaciją, atsižvelgiant į tai, ar informacija turėtų būti skelbiama nacionaliniu, vietos ar savivaldybės lygiu pagal skirtingas kompetencijas.
 • Paprašykite grupių parašyti FOIA prašymą, atsižvelgiant į 5 bendrąsias charakteristikas / elementus (20-30 min.)
 • Kiekviena grupė pateikia FOIA užklausą visai grupei (kiekviena grupė po 5 min.), konkrečiai nurodydama: kokios informacijos jie prašė, kodėl, jų nuomone, ši informacija turėtų būti vieša, kuriai institucijai ji pateiktų prašymą ir kodėl (10–25 m. min pagal grupių skaičių). Užsirašykite ant popieriaus lapo su diagrama ir patikrinkite, ar konkreti grupė pasiekia 5 charakteristikas / elementus (žr. „Medžiagos“)
 • Pradėkite kolektyvinę diskusiją su visais dalyviais apie visų grupių pateiktus FOIA prašymus, bandydami suprasti, kaip grupės sprendė (ar ne) 5 savybes / elementus, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokius tikslus pasiekė (30 min.)
 • Kai kurie klausimai, kurie gali paskatinti galutinę kolektyvinę diskusiją:
 • Kokie sunkumai kilo sprendžiant/pasirinkus, kokios informacijos prašyti?
 • Kokie sunkumai kilo žinant, ar informacija, kurios grupė norėjo paklausti, buvo laikoma vieša?
 • Kokie buvo sunkumai nustatant kompetentingą valdžios instituciją ir surandant tinkamą adresą?
 • Kokie sunkumai kilo rašant prašymą? Kurios dalys buvo lengviausios?
 • Kurie FOIA prašymai geriausiai pasiekė tikslą pagal būtinas charakteristikas?

GALIMI POKYČIAI

Jei dalyvių skaičius nedidelis, jie gali vykdyti veiklą kolektyviai vienoje didelėje grupėje

SKAITMENINIAI ĮRANKIAI

 • Jei dirbate nuotoliu, naudokite vaizdo konferencijų įrankį, pvz., „Zoom“, arba bet kurią kitą platformą, kuri palaiko internetinius susitikimus, bet taip pat ir atskirų grupių kambarius.
 • Internetinės bendradarbiavimo lentos platformos, tokios kaip Miro ar Canva gali būti naudojamos pradiniam
 • minčių šturmui apie „prieigos prie informacijos“ sąvoką.
 • Naudokite Google drive, diska, Dropbox, Microsoft OneDrive ar bet kurią kitą debesies paslaugą, kad galėtumėte bendrinti lenteles skaitmeniniu formatu (word, excel, ppt), kuri leidžia vartotojams įterpti duomenis ir informaciją bei sukurti FOIA.
Momo — More Monitoring Action in the EU