Momo — More Monitoring Action in the EU
Search
Close this search box.

2 žingsnis

Paverskite savo norą žinoti teise žinoti

Suprasti

Jei noras žinoti yra bendras su kitais, individo noras žinoti gali būti įgyvendinamas kaip kolektyvinis poreikis ar siekis, kurį reikia patenkinti. Tai reiškia, kad palikus labiau emocinę ir instinktyvią perspektyvą, pereinama prie racionalesnio ir labiau apmąstomojo etapo, orientuoto į supratimą, kaip ir ką daryti pagal problemų sprendimo metodą. Norint išspręsti problemą, pirmiausia reikia apie ją žinoti: pokyčio strategijos raktas yra žinios ir supratimas apie įvairius nustatytos problemos aspektus, pavyzdžiui, platesnį ir vietos kontekstą, atitinkamas suinteresuotąsias šalis ir ekonominius išteklius. Labai svarbu, kad jaunimas suprastų, jog turi teisę gauti šių žinių.

Teisė žinoti visais atžvilgiais yra žmogaus teisė, todėl ji turi būti užtikrinta visiems. Be to, tai ir praktinė priemonė, leidžianti gauti norimą informaciją apie viešąsias ir bendrąsias gėrybes, kurios yra jaunimo grupės troškimų ir aistrų objektas.

Naudodamiesi savo teise žinoti, jaunuoliai gali pradėti pozityviai mąstyti apie savo galimą poveikį siekiant pokyčių.

Patirti

Mokymasis apie savo teisę žinoti – tai procesas, suteikiantis daugiau galių jauniems žmonėms, kurie suvokia, kad jie turi galią, leidžiančią gauti visuomenei svarbią informaciją apie savo poreikius ir norus.

Todėl pristatant šią temą grupei veiksmingiau kalbėti apie šios teisės prasmę, o ne apie ją įtvirtinančius įstatymus ir normas mūsų jurisdikcijose.

Aptarus šios teisės reikšmę, supratimas, kaip ją praktiškai taikyti kaip skaidrumo priemonę, leidžia planuoti ir įgyvendinti problemų sprendimo strategiją, galinčią pasiūlyti atsaką į nustatytus poreikius ir siekius. Siūloma vadinamojo „stebėsenos pasivaikščiojimo” veikla leidžia būtent tai padaryti: ištirti kontekstą, nustatyti miesto „pilnas ir tuščias” erdves, atitinkančias dalyvių poreikius ir siekius, ir surasti informaciją (arba trūkstamą informaciją), naudingą pozityvių pokyčių veiksmų strategijai.

Veiksmas